Media och sociala media


17.08.2017

Tillfälliga arrangemang i trafiken i Nickby 18.8 – 29.9.2017

Rondellen vid Nickbyvägen och Stora Byvägen samt beläggningen och den söndriga stenläggningen på Nickbyvägen repareras 18.8–29.9.2017. På området stängs filer och trafiken styrs med trafikljus.

Nyhet

16.08.2017

UPEA17-konstfestivalen närmar sig.

På Aravahuset (Norra Skolvägen 1) i Sibbo målas ett heltäckande muralverk.

Nyhet

08.08.2017

Luktproblemet i Nickby Hjärta och reparationer under garantitiden

Förra terminen kom det några anmälningar av elever i Nickby Hjärta om symptom som misstänks bero på inomhusluften. Under sommaren utfördes i skolbyggnaden undersökningar och mätningar i anknytning till luktproblemen, materialutsläppen, ventilationens funktion och fuktigheten.

Nyhet

04.08.2017

Reparationerna i Söderkulla skolcentrum blir färdiga som planerats

Reparationerna i Söderkulla skolcentrum har framskridit enligt planerna denna sommar. Alla lokalerna är färdiga inför höstterminen, före skolarbetet börjar.

Nyhet

02.08.2017

Ansökan till ungdomsverkstaden Rastis har inletts!

Är du i åldern 17–28 år, utan studie- eller arbetsplats och funderar på vad du ska göra härnäst? Ansökan till ungdomsverkstaden Rastis har inletts!

Nyhet

22.06.2017

Delta i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen!

Har du en plats i din ägo som du har varma minnen av eller som du tycker är särskilt vacker? Eller har området naturvärden som borde tryggas? Vill du ge även följande generationer möjlighet att njuta av området så som det är i dag?

Nyhet


Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
09 2353 6218
Senast ändrat 26.08.2016