Kungörelser

Kommunala tillkännagivanden är i allmänhet kungörelser om sammanträden eller om att protokoll läggs fram offentligt. De kan även gälla t.ex. val eller planläggningsfrågor. Fullmäktige har beslutat att kommunala kungörelser år 2017 publiceras på kommunens officiella anslagstavla och webbplats. År 2017 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser, som enligt lag ska kungöras i tidningar.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
23.05.2017

Fredagen den 26.5.2017 är Sockengården stängd

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa samt växeln är stängda. Uppgifter om kommunens journummer finns på meddelandet i vår växel, 09-23531.
25.04.2017

Miljösyn 2017

04.04.2016

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2016 och våren 2017

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i idrottsutrymmen i Sibbo.

Arkiv

2017 (35)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar