Sköt din hälsa elektroniskt!

Egenvård är att dagligen måna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Viktiga pusselbitar i den dagliga egenvården är sunda kostvanor, tillräcklig motion, rökfrihet och omsorg om den mentala hälsan. Med egenvård både förebygger och behandlar man sjukdom.

Den elektroniska Egenvården erbjuder invånarna möjlighet att komma med i ett vårdteam. Den elektroniska tjänsten lämpar sig som stöd för egenvård när det gäller icke brådskande vård.

Elektronisk hälsogranskning

Med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen och -träningen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som påverkar din hälsa. Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på din förväntade livslängd och sjukdomar som försämrar livskvaliteten.

Den elektroniska hälsogranskningen och -träningen är avgiftsfri för alla sibbobor.

Börja din elektroniska hälsogranskning genom att klicka på bilden nedan och välj "På svenska" innan du inleder din hälsogranskning!

Hälsogranskning och -träning

 

Elektroniskt egenvårdsbibliotek

Det elektroniska egenvårdsbiblioteket – eOmahoitokirjasto – erbjuder dig nyttig och tillförlitlig information om enskilda sjukdomar och riskfaktorer till stöd för egenvård hemma (på finska).

 

Information och tester relaterade till hälsa och välbefinnande

Omahoitopolut.fi är en nättjänst för medborgare där det finns tillförlitlig information och tester relaterade till hälsa och välbefinnande. Även yrkesutbildade personer kan använda tjänsten i till exempel handledning av personers levnadsvanor. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har producerat informationsinnehållet i tjänsten tillsammans med olika samarbetspartner.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

Psykporten.fi är en riksomfattande nättjänst som utvecklats av yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården. Tjänsten kan användas av vem som helst och man kan söka hjälp såväl åt sig själv som sina närstående. Tjänsten är även till nytta för yrkespersoner. Psykporten.fi står till din tjänst alltid när du behöver den!

Här finns tillförlitlig information, program för egenvård samt handledning av olika tjänster gällande frågor om vuxnas psykiska hälsa och frågor som berör rusmedels användning.

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 11.12.2018