Kommunala daghem

Suomeksi

Sibbo kommuns småbarnspedagogik är indelad i två områden; norra Sibbo och södra Sibbo. I daghemmen erbjuder vi dagvård för barn under skolåldern i regel mellan kl. 6.30 och 17.00 (vid behov p.g.a. arbete fram till kl. 17.30.). Dygnetruntdagvård ordnas i Nickbygårds daghem i norra Sibbo. Verksamhetsperioden börjar 1.8. Under semesterperioder, jul och sommar begränsar vi verksamheten.

Språkbadsverksamhet på svenska erbjuds i två daghem: Alvägens daghem (norra Sibbo) och Skogsbackens daghem (södra Sibbo).

Södra Sibbos kommunala daghem
  • tre finskspråkiga daghem: Hansas, Mäntymäki, Västerskog
  • ett svenskspråkigt daghem: Landsängen
  • ett tvåspråkigt daghem: Miili
  • ett språkbadsdaghem: Skogsbackens daghem
Norra Sibbos kommunala daghem  
  • tre svenskspråkiga daghem: Lillbonden, Solåker och Södra Paipis daghem
  • ett tvåspråkigt daghem: Nickby daghem - Nikkilän päiväkoti
  • ett tvåspråkigt dygnet runt daghem: Nickbygårds daghem - Kartanon päiväkoti
  • ett språkbadsdaghem: Älvägens daghem - Leppätien päiväkoti
  • tre finskspråkiga daghem: Huvikumpu, Metsätie och Talma
  • ett finskspråkigt gruppfamiljedaghem: Pikkupirtti

Privat småbarnspedagogik finns här.

Senast ändrat 03.12.2018