< Ajankohtaista
12.06.2019

Päiväkoti Pikkusydämen rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa

Päiväkoti Pikkusydämen rakentaminen on edennyt suunnitellussa aikataulussa
Päiväkoti Pikkusydän on valmistumassa Sipoon Nikkilään suunnitellusti. Rakennustyöt ovat edenneet, ja varsinaisten rakennustöiden on tarkoitus valmistua elo-syyskuun vaiheessa. Päiväkoti Pikkusydämen toiminta ja lapset ovat siirtymässä rakennukseen marraskuun alussa sen jälkeen, kun rakennus on myös kalustettu ja tuuletettu.

Päiväkoti Pikkusydämeen siirtyy syksyllä neljän nykyisen varhaiskasvatusyksikön toiminta. Solåker, Lillbonden, Ratatupa ja Huvikumpu, lukuun ottamatta Jokipuiston esiopetusta, tulevat toimimaan uudessa päiväkodissa. Ennen uuteen rakennukseen muuttoa, kesäloman jälkeen, Päiväkoti Pikkusydämen ruotsinkieliset ryhmät aloittavat toimintansa Luontopäiväkoti Kaislan tiloissa ja suomenkieliset ryhmät Solåkerin päiväkodissa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot toimivat Lillbondenin tiloissa kunnes siirtyvät Pikkusydämeen.

Päiväkotilapset tutustuvat uusiin tiloihin vähitellen. Jo kevättalvella lapset pääsivät viettämään uuden päiväkotirakennuksen harjannostajaisia työmaan vieressä Wessman-talon pihalla. Harjannostajaisissa tulevaa päiväkotia ihmeteltiin niin aidan takaa kuin suurien havainnekuvien avulla pillimehun ja pienen purtavan kera.

Alkusyksystä, jo ennen muuttoa, päiväkotiryhmien on tarkoitus päästä leikkimään uuden rakennuksen piha-alueelle ja tutustumaan siten ympäristöön. Pihan suunnittelua varten on kartoitettu aiemmin lasten omia toiveita siitä, minkälaisessa ympäristössä ja miten he tykkäävät leikkiä. Ennen muuttoa uuteen rakennukseen on päiväkotiryhmien tarkoitus käydä myös tutustumiskäynnillä sisällä uusissa tiloissa. Turvallinen, eli suunniteltu ja ohjattu päivähoidon aloitus, ja lasten ryhmäytymisen vahvistaminen tukevat lapsia tulevassa muuttotilanteessa. Myös lasten huoltajille järjestetään tutustumistilaisuus rakennukseen ennen päiväkodin toiminnan aloittamista.Päiväkoti Pikkusydämen rakennus valmistuu Nikkilään lähelle Nikkilän Sydämen ja Wessman-talon koulurakennuksia. Uuden päiväkodin rakentamisella Nikkilään on haluttu varmistaa terveet ja turvalliset tilat varhaiskasvatuspalveluiden toimintaan. Uusi päiväkotirakennus mahdollistaa huonokuntoisista tai muuten päiväkotitoimintaan huonosti soveltuvista tiloista luopumisen.

Pienten yksiköiden siirtyminen uuteen päiväkotiin yhtenäistää pedagogiikan johtamista. Henkilökunta saa toisiltaan tukea ja voi jakaa tietotaitoaan aiempaa laajemmin. Lapsille voidaan tarjota heidän tarpeitaan ja mielenkiinnonkohteitaan vastaavaa toimintaa nykyaikaisissa tiloissa. Uuden päiväkotirakennuksen tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvään toiminnalliseen kokonaisuuteen sekä lapsen mittakaavaan.

Lisätiedot:
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Heidi Innala, Päiväkoti Pikkusydän, puh. 040 544 7293, heidi.innala@sipoo.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 050 3625 279, mervi.keski-oja@sipoo.fi

Tekniset lisätiedot rakennushankkeesta:
Rakennusinsinööri Rainer Långsjö, puh. 050 321 8909, rainer.långsjö@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
12.06.2019