< Ajankohtaista
06.08.2019

Katu- ja viheralueiden talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Katu- ja viheralueiden talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset
Sipoon kunnan katu- ja viheralueiden yksikkö teetti keväällä talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn tuli yhteensä noin 200 vastausta kaikilta kunnan viideltä talvihoidon alueelta. Alueet koostuivat kunnan omistuksessa olevasta katuverkosta ja ryhmittyivät voimassa olevien urakka-alueiden mukaisesti. Talvihoidon alueet ovat:
  • Eriknäs ja Hiekkamäentien yritysalue
  • Myyras
  • Nikkilän kartano, Jokipuisto ja Jokilaakso
  • Nikkilän keskusta, Talma ja Vaahteramäki
  • Söderkulla, Taasjärvi ja Hansas

Kyselyn avulla pyrittiin keräämään tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä talvikauden hoitotoimenpiteisiin muun muassa aurauksen, hiekoituksen, valaistuksen ja siisteyden osalta. Kysely tullaan toistamaan uudelleen ensi keväänä. Kyselyyn saatujen vastauksien pohjalta talvihoidon taso pyritään selvittämään ja tarvittavat kehitystoimet kohdentamaan oikeisiin paikkoihin.

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Asukastyytyväisyyskyselyn vastausmäärät vaihtelivat suuresti alueiden välillä, mikä johtunee osittain alueiden suurista kokoeroista. Eniten vastauksia saatiin Söderkullan, Taasjärven ja Hansaksen alueelta.

Kaikista eniten palautetta alueilta nousi muun muassa seuraavista asioista:

  • Aurauksen ajoitus ja lumivallien johdosta kaventuneet kadut sekä koululaisten käyttämien väylien hoidon priorisointi
  • Hiekanpoiston viimeistely ja hiekkakasojen poiskerääminen
  • Roska-astioiden tyhjennysvälin muutos ja määrän lisääminen
  • Katuvalaistuksen korjausajat

Jatkossa talvihoidon suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon edellä esitetyt sekä muut kyselyssä esille nousseet teemat. Tilannetta seurataan tulevaisuudessa muun muassa tulevien kyselyiden kautta.

Talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyssä nousi myös esille tarve selkiyttää tietoa kunnan, ely-keskuksen ja kiinteistöjen vastuurajoista ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Vastaajat nostivat esille myös jokaisen kuntalaisen vastuun ympäristön siistinä ja viihtyisänä pitämisestä. Tästä esimerkkinä muun muassa koiran jätösten kerääminen ja roska-astioiden käyttäminen. Myös näistä asioista pyritään viestimään jatkossa tehokkaammin.

Muuta

Halutessasi pääset tämän linkin kautta lukemaan talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset kokonaisuudessaan (pdf).

Kiitos kaikille vastauksen antaneille!

Saman kaltainen kysely kesäkauden hoitotoimenpiteistä katu- ja viheralueilla avataan myöhemmin syksyllä.

Lisätiedot:
Simo Kesti, katupäällikkö, simo.kesti@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
06.08.2019