< Ajankohtaista
08.06.2020

Sipoon kunta luo puistoalueille lisää elinympäristöjä pölyttäjille vähentämällä nurmikonleikkuuta paikoitellen

Sipoon kunta luo puistoalueille lisää elinympäristöjä pölyttäjille vähentämällä nurmikonleikkuuta paikoitellen
Sipoon kunta muuttaa nurmikonleikkauksen käytäntöjä hoidetuilla puistoalueilla luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kunta vähentää nurmikon leikkausta tietyillä valituilla alueilla, jotta niille saadaan luotua niittyjä ja elinympäristöjä uhanalaisille lajeille, kuten erilaisille pölyttäjähyönteisille. Keskeisillä ja runsaassa käytössä olevilla puistoalueilla nurmikko leikataan yhä tavalliseen tapaan.

Nurmikonleikkuuta vähennetään esimerkiksi paahdealueilla, jotka ovat monien uhanalaisten perhoslajien elinympäristöjä. Nurmikon niitto tehdään paahdealueilla jatkossa vasta kukinnan jälkeen. Samalla näin monipuolistetaan niityn kasvivalikoimaa.

Tarvittaessa näille niittyalueille tehdään leikattuja kulkuväyliä, joita pitkin niittyjen läpi voi kulkea mukavasti ja turvallisesti pelkäämättä esimerkiksi punkkeja. Myös viheralueiden läpi kulkevien kulkureittien reuna-alueet leikataan aina, jotta liikkuminen puistoalueilla on turvallista.

Nurmikko jätetään leikkaamatta jatkossa myös joillakin laajoilla nurmialueilla olevien isojen puistopuiden alta. Tämä vähentää maan tiivistymistä sekä juuristovaurioita ja säästää siten puistojen puustoa. Elinympäristöjä luodaan puistoalueille lisäksi jättämällä lahopuita sopiviin kohtiin. Lahopuut ovat tärkeitä elinympäristöjä monille lahottajille ja hyönteisille.

Monimuotoisuuden edistämisen lisäksi nurmikonleikkauskertojen vähentäminen vähentää myös hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat kasvihuoneilmiötä ja ilmaston lämpenemistä.

Nurmikko leikkaamatta puistopuiden alta.


Viimeksi muokattu
08.06.2020