< Ajankohtaista
15.06.2020

Sipoo karsii tämän vuoden investointeja miljoonilla euroilla

Sipoon valtuusto on päättänyt (15.6.2020) karsia kunnan tämän vuoden investointeja 8,1 miljoonalla eurolla talousarvion investointiosasta. Valtuusto päätti tarkistaa talousarvion koronaviruspandemian talousvaikutusten takia.

Osa investoinneista päätettiin ajoittaa suunniteltua myöhemmäksi, ja osaksi tehtiin muutoksia rahankäyttöön. Valtuusto karsi investoinneista kaavataloudellisesti vähiten kannattavia hankkeita, viihtyvyyttä lisääviä hankkeita sekä sellaisia laajennusinvestointeja, jotka voidaan korvata olemassa olevien tilojen avulla. Peruskorjausinvestointien taso on pidetty sellaisena, että kunta ei menetä olemassa olevan omaisuuden arvoa.

Jokipuiston koulun korjauksen jaksotusta päätettiin siirtää kuudella kuukaudella eteenpäin, mutta siirto ei kuitenkaan vaikuta korjauksen suunniteltuun valmistumisaikaan. Valtuusto siirsi myöhemmäksi sote-kiinteistöjen korjausta sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaa. Maanhankintaa päätettiin tehdä suunniteltua vähemmän. Irtaimen, kuten kalusteiden, vaihtoa uuteen leikataan tänä vuonna.

Vaikka kokonaisuudessaan valtuusto karsi investointeja, valtuusto päätti samalla kiirehtiä kasvua lisääviä investointeja. Näillä nopeutetaan kannattavien omakotitaloalueiden ja yritysalueiden toteuttamista ja siten tuotetaan tuloja. Valtuusto päätti nopeuttaa esimerkiksi Taasjärvi IV:n, Danielsbackan ja Nikkilän kartanon (NG8) toteuttamista sekä Tarapotin työpaikka-alueen toteuttamista.

Koronakriisi on heikentänyt oleellisesti Sipoon taloudellista tilannetta. Kuntaliiton ennusteen mukaan Sipoon verotulot heikkenevät tänä vuonna 7 – 8 miljoonaa euroa koronaviruspandemian seurauksena. Tämän lisäksi monet kunnan toimintatuotot laskevat, koska palveluja on ollut suljettuna ja asiakasmaksuja hyvitettiin asiakkaille. Samaan aikaan kustannukset nousevat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Valtuusto on lisäksi aiemmin päättänyt kunnan käyttötalouden sopeuttamisesta vuosina 2020-2023. Tältä osin talouden sopeutusohjelmasta valtuusto päättää syksyllä.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös vuoden 2019 tilinpäätöstä. Sipoon taloudellinen tulos vuodelle 2019 oli niukasti positiivinen.

Sipoon kunnan tilikauden 2019 tulokseksi muodostui -0,07 miljoonaa euroa ja ylijäämäksi 1,09 miljoonaa euroa. Vuosikate (mukaan lukien Sipoon Vesi) oli 5,4 miljoonaa euroa eikä se kattanut poistoja, mikä tarkoittaa sitä, että kunnan talous ei ollut tasapainossa. Sipoon tulos oli nyt viidettä vuotta peräkkäin positiivinen, mikä johtui 9,6 milj. euron satunnaisesta tuotosta. Voit tutustua tilinpäätökseen tästä linkistä.

Kunta velkaantui lisää vuoden 2019 aikana ja lainamäärä vuoden lopussa oli 105,6 miljoonaa euroa. Kunnan verorahoitus toteutui noin 1 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Verotuloja kertyi 103,2 milj. euroa. Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin olivat viime vuonna 29,2 miljoonaa euroa ja kaikki investoinnit Sipoon Vesi mukaan lukien 36,5 miljoonaa euroa.

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota muun muassa siihen, ettei Sipoon kunnan talous ole tasapainossa ja vaatii toimenpiteitä laajalla rintamalla. Tarkastuslautakunta myös vaatii kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin kunnan taloushallinnon prosessien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta huomautti siitä, että talousarviomuutoksia on tuotu valtuuston käsiteltäväksi talousarviovuoden jälkeen.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen. Voit katsoa kokouksia tästä linkistä.


Viimeksi muokattu
16.06.2020