< Ajankohtaista
29.06.2020

Katu- ja viheralueiden talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Katu- ja viheralueiden talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset
Sipoon kunnan katu- ja viheralueiden yksikkö teetti toukokuussa talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn. Kyselyn vastaajamäärä oli tänä keväänä erityisen vähäinen. Kyselyyn tuli yhteensä 30 kpl, kun taas viime vuoden talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyssä vastauksia tuli 200 kpl.

Kevät 2020 on ollut poikkeuksellinen ja poikkeustilanne on todennäköisesti vaikuttanut ihmisten vastausaktiivisuuteen. Kevään 2020 aikana asukaspalautteiden määrä on tippunut lopputalvesta verrattuna aiempiin vuosiin. Lisäksi talvi on ollut erittäin vähäluminen, mikä on voinut myös vaikuttaa tämän kyselyn vastaajamääriin.

Kyselyn talvihoidon alueet koostuivat kunnan omistuksessa olevasta katuverkosta ja ryhmittyivät voimassa olevien urakka-alueiden mukaisesti. Talvihoidon alueet ovat:

  • Eriknäs ja Hiekkamäentien yritysalue
  • Myyras
  • Nikkilän kartano, Jokipuisto ja Jokilaakso
  • Nikkilän keskusta, Talma ja Vaahteramäki
  • Söderkulla, Taasjärvi ja Hansas

Kyselyn avulla pyrittiin keräämään tietoa asukkaiden tyytyväisyydestä talvikauden hoitotoimenpiteisiin muun muassa aurauksen, hiekoituksen, valaistuksen ja siisteyden osalta. Kysely tullaan toistamaan uudelleen ensi keväänä. Kyselyyn saatujen vastauksien pohjalta talvihoidon taso pyritään selvittämään ja tarvittavat kehitystoimet kohdentamaan oikeisiin paikkoihin.

Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset

Eniten vastauksia saatiin Nikkilän kartanon, Jokipuiston ja Jokilaakson alueelta (12 kpl). Eriknäsin ja Hiekkamäentien yritysalueelta ei tullut yhtään vastausta.

Palautemäärät olivat erittäin vähäisiä. Annetuissa palautteissa käsiteltiin hiekanpoiston ajoitusta ja riittävyyttä. Lisäksi nousi esiin valaistuksen lisätarve ja katuvalaistuksen korjausnopeus. Etelä-Sipooseen toivottiin lisää roska-astioita bussipysäkeille. Samoista aihealueista annettiin palautetta myös edellisvuoden asukaskyselyssä.

Muut edellisvuoden asukaskyselyn yleisimmin kommentoidut aiheet eivät nousseet palautteista erityisemmin esiin. Näitä aiheita olivat esimerkiksi hiekanpoiston hiekkakasat ja roska-astioiden tyhjennysvälit. Edellisvuonna kommentoitiin myös paljon aurauksen ajoitusta ja lumivallien vuoksi kapenevia katuja, mutta vähälumisen talven vuoksi näitä palautteita ei tullut nyt ollenkaan. Tämän vuoden palautteissa katutöiden vaikutukset olivat enemmän esillä Etelä-Sipoossa, kun taas aiempana vuonna ne esiintyivät enemmän Nikkilän keskustan alueella.

Jatkossa talvihoidon suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon edellä esitetyt sekä muut kyselyssä esille nousseet teemat. Tilannetta seurataan tulevaisuudessa muun muassa tulevien kyselyiden kautta.

Muutamassa palautteessa nousi esiin myös jokaisen kuntalaisen vastuu ympäristön siisteydestä. Myös näistä asioista pyritään viestimään jatkossa tehokkaammin.

Muuta

Halutessasi pääset tämän linkin kautta lukemaan talvihoidon asukastyytyväisyyskyselyn tulokset kokonaisuudessaan (pdf).

Vähäisen vastaajamäärän vuoksi kuvaajien piirtämistä ei koettu tarpeenmukaiseksi raportissa, koska yksittäisiä vastauksia ei voi yleistää koko alueen mielipiteeksi. Raportissa on käyty läpi avoimia palautteita läpi alueilta, joilta vastauksia on saatu. Lisäksi vastauksia on verrattu edellisvuoden vastauksiin.

Kiitos kaikille vastauksen antaneille!

Saman kaltainen kysely kesäkauden hoitotoimenpiteistä katu- ja viheralueilla avataan syksyllä.

Lisätiedot:
Simo Kesti, vt. Kuntatekniikan päällikkö, simo.kesti (at) sipoo.fi


Viimeksi muokattu
29.06.2020