< Ajankohtaista
01.07.2020

Päiväkotien uudet leikkiympäristöt innostivat niin lapset kuin aikuisetkin leikkimään enemmän

Koko kunta leikkii -kehittämishankkeen ensimmäisenä vuotena on rakennettu uusia leikkiympäristöjä Sipoon päiväkoteihin. Hankkeessa on kehitetty oppimista leikin kautta, ja tuloksia näkyy jo: lapset leikkivät enemmän, sitoutuneemmin ja isommissa ryhmissä.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa Sipoon kaikissa päiväkodeissa ja esikouluissa. Ensimmäisen vuoden tuloksista ja kokemuksista on nyt julkaistu video, jonka voit katsoa alta.

Videolla näytetään Sipoon päiväkoteihin rakennettuja erilaisia leikkiympäristöjä, joilla kaikilla on oma käyttötarkoituksensa. Rakenteluleikeille tarkoitetussa huoneessa on tarjolla legoja, rakennuspalikoita ja junaratoja. Leikkikahvilassa lapset saavat harjoitella rahankäyttöä ja yhteistyötä.

Hanketta tehdään yhdessä leikkipedagogiikkaan erikoistuneen Hannelandian kanssa.

– Usein ajatellaan, että leikkimisympäristö ei saa olla lapsille liian valmis, että lapsille tekee hyvää kuvitella loput. Seurattuani lasten toimintaa 20 vuoden ajan olen kuitenkin päätynyt ajattelemaan toisin, Hannelandian perustaja Hanne Nyman kertoo videolla.

Kun monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin on valmiiksi tarjolla, lapset aloittavat leikin spontaanimmin ja leikki kestää pidempään.

Lapset pyytävät aikuisia enemmän mukaan leikkeihin

Hankkeen myötä on havaittu, että lapset leikkivät enemmän ja isommissa ryhmissä. Mielikuvitus leikeissä on lisääntynyt, ja aikuisia pyydetään enemmän mukaan leikkeihin. Aikuiset myös heittäytyvät helpommin mukaan.

– On ollut mahtavaa seurata, kuinka kentällä on alkanut kuplia innostus pedagogiseen toimintaan. Työstä on tullut hauskaa, varhaiskasvatuksen palveluesimies Annette Lagerstam iloitsee.

Hanke sai alkunsa, kun Sipoon kunnassa lähdettiin miettimään, miten henkilökuntaa voisi innostaa uudenlaiseen pedagogiseen toimintaan. Työpajojen ja koulutusten avulla on varmistettu, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on tarvittavat työkalut ja osaaminen lasten leikin tukemiseen.

– Aloitimme luomalla oppimisympäristöt, jotka osaltaan vahvistavat aikuisten ja lasten vuorovaikutusta. Hanke suorastaan tempaisi kaikki mukaansa, sanoo varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja.

Kehittämisohjelma pohjautuu kansallisten varhaiskasvatussunnitelman perusteiden sisältöihin. Perusteissa korostetaan asioiden ja ilmiöiden laaja-alaista tarkastelua eri oppimisen alueita yhdistävällä pedagogiikalla. Leikkimisellä on merkityksellinen rooli uusien taitojen oppimisessa, ympäröivän maailman hahmottamisessa ja sosiaalisten suhteiden luomisessa.

Sipoon varhaiskasvatuksen kehittämistarpeet ja -kohteet valikoituivat Reunamo Education Researchin Kehittävän palautteen arviointimenetelmän kautta. Opetushallituksen rahoittaman "Sipoon Susi liikkuu ja leikkii" -hankkeen kautta lähdettiin luomaan innovatiivisia, liikkumiseen ja leikkimiseen innostavia oppimisympäristöjä 2018. Hankkeen kautta syntyi "Koko kunta leikkii" -yhteistyö Hannelandian kanssa 2019. Kolmevuotisen hankkeen ensimmäisenä vuonna on kehitetty fyysisiä oppimisympäristöjä.

Linkki:

Video “Leikki astuu ulos laatikosta” Sipoon kunnan YouTube-tilillä


Viimeksi muokattu
01.07.2020