< Ajankohtaista
26.08.2020

Sipoon Vanhan Kuntalan pysäköinti on järjestetty uudelleen

Sipoon kunnan vanhan Kuntalan (Iso Kylätie 18) pysäköinnin järjestelyjä on muutettu ja vapautuneet autopaikat on jaettu uudelleen. Lähtökohtana oli taata alueen vieressä olevien toimipisteiden henkilöstölle ja asiakkaille riittävät pysäköintimahdollisuudet. Kirjaston ja Nikkilän päiväkodin asiakaspysäköintiä on lisätty. Osa pysäköintipaikoista on edelleen varattu arkisin henkilöstöpysäköintiin.

Sipoon kunnan hallintotoiminnot muuttivat pois vanhasta Kuntalasta tammikuun 2020 lopussa uuteen osoitteeseen Lukkarinmäentie 2. Tässä yhteydessä vanhan Kuntalan pysäköintialueilta vapautui osa henkilökunnan autopaikoista. Kunnan Toimitilat -yksikössä lähdettiinkin heti selvittämään kyseisten autopaikkojen jatkokäyttöä ja henkilöstöpysäköinnin tarvetta alueella. Pysäköinti on nyt järjestetty ja kyltitetty uudelleen selvityksen perusteella.

Muutokset selvityksen jälkeen

Nikkilän päiväkodin edessä oleva 8 tunnin pysäköinti muutettiin 4 tunnin pysäköinniksi sekä lyhytaikaisten 15 minuutin pysäköintipaikkojen määrää nostettiin yhdestä paikasta neljään. Näillä muutoksilla varmistetaan kahden varhaiskasvatuksen toimipisteen saattoliikenteen ja asioinnin onnistuminen.

Kirjaston asiakkaille varattiin koko ensimmäinen pysäköintirivi Iso Kylätien vierestä, jossa on 2 tunnin pysäköintiaika. Tämän lisäksi kirjaston asiakkaille tuli toisen rivin loppuun neljä pysäköintipaikkaa lisää 4 tunnin pysäköintiajalla. Kyseisiä paikkoja saa käyttää myös esimerkiksi kirjaston kahvilaan tai Topeliussaliin mennessä.

Vanhan Kuntalan pysäköintialueella henkilöstöpysäköintiin on tarve yhä kunnan työntekijöillä, jotka työskentelevät Nikkilän päiväkodissa ja Solåkerin varhaiskasvatuksessa, Artturin toimistorakennuksessa, pääkirjastossa, SipooInfossa ja kulttuuripalveluissa sekä sosiaali- ja terveysasemalla. Lisäksi vanhassa Kuntalassa työskentelee vielä jonkin verran henkilöstöä.

Sipoon kunnan henkilöstölle paikkoja tarvitaan edelleen noin 40. Nämä on merkitty selkeästi kyltein ”Vain paikan varanneille” ja kellonaika 8–16. Kyseisille paikoille kuntalaiset voivat kuitenkin pysäköidä klo 16 jälkeen esimerkiksi kirjastossa asiointia varten. Tällä hetkellä moni kyseisistä henkilökunnan autopaikoista on vielä tyhjillään, koska koronavirustilanteen takia osa kunnan henkilöstöstä työskentelee etätöissä. Tilanteen muututtua tulevat paikat kuitenkin täyttymään.

Liityntäpysäköinti Iso Kylätie 12:ssa

Osa kuntalaisista on toivonut, että vanhan Kuntalan autopaikkoja käytettäisiin jatkossa asukaspysäköintiin ja pitkäaikaispysäköintiin. Kyseiset autopaikat eivät ole kuitenkaan tarkoitettu tähän. Asukaspysäköintipaikkoja voi kysellä oman taloyhtiön isännöinnistä tai huollosta.

Autoilevat joukkoliikenteen käyttäjät voivat hyödyntää olemassa olevia liityntäpysäköintipaikkoja. Näissä on hyvin pysäköintipaikkoja tarjolla ja bussipysäkit vieressä. Nikkilän alueen liityntäpysäköinnit sijaitsevat Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteyksessä sekä osoitteessa Iso Kylätie 12. Ison Kylätien liityntäpysäköintiä voi hyödyntää myös silloin, kun menee esimerkiksi kirjastolle tekemään pidemmäksi aikaa etätöitä tai muuhun pidempään asiointiin keskusta-alueella.

Lisätietoja:
Henna Martikainen
Asiakaspalvelupäällikkö / Toimitilat
Sipoon Kunta
Puhelin 050 383 0793
henna.martikainen@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
26.08.2020