< Ajankohtaista
20.12.2011

Sipoossa nuoret fokuksessa

Sipoon kunta on mukana ESTER-hankkeen Nuoret pudokkaat osiossa. ESTER on hallintorajat ylittävä moniammatillinen hanke, jossa eri toimijoiden yhteisenä tavoitteena on etsiä jokainen sipoolainen ammattikoulunsa tai lukionsa keskeyttänyt tai kokonaan ilman jatkopaikkaa jäänyt nuori, sekä ne yläasteen oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä ilman peruskoulun päästötodistusta.

Tarkoituksena on luoda toimintamalleja, joissa ohjataan nuoria koulutuksen, työn ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuen piiriin sekä otetaan heidät mukaan suunnittelemaan omia palveluitaan. Sipoossa erityistavoitteeksi on asetettu mm. koulupoissaolojen vähentäminen, että jokainen oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen, jatko-opiskelupaikan tai aktivoituu muuten, jokainen pudokas kohdataan ja ohjataan palvelun piiriin sekä Risteys-työpajatoiminnan aloittaminen. Sipoossa on myös avattu erikseen nuorille suunnatut verkkosivut http://www.sipoo.fi/fi/kohderyhmat/nuoret


Viimeksi muokattu
20.12.2011