< Ajankohtaista
20.12.2011

Sipoon kunnan edustajat tapaavat kuntaministerin valtiosihteerin Anna-Kaisa Ikosen

Sipoon kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja tapaavat hallinto- ja kuntaministerin poliittisen valtiosihteerin Anna-Kaisa Ikosen keskiviikkona 21.12.2011 keskustellakseen kuntarakenneuudistuksen vaikutuksesta Sipoon kuntaan. Tapaamisessa keskustellaan mm. kielikysymyksistä, metropolialueen kehityksestä ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisestä.

Kuntarakenneuudistuksen edetessä Sipoon kunta työskentelee aktiivisesti varmistaakseen kuntalaistensa kannalta parhaimman ratkaisun. Sipoo on huolestunut yhteiskuntakehityksen suurista haasteista Suomessa. Lisääntynyt eriarvoistuminen, kansainvälinen talouskehitys, Suomen kilpailukyky ja huoltosuhteen heikkeneminen asettavat suuria haasteita kuntien palveluille ja niiden rahoittamiselle tulevaisuudessa. Kuntarakenteiden läpikäynti on varmasti yksi tarpeellinen toimenpide pystyäksemme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Haasteet ja niiden ratkaisut vaihtelevat myös maantieteellisesti.

Erityishaasteen tähän pohdintaan asettaa Sipoon sijainti mertopolialuueella. Sipoolla on Kirkkonummen tapaan erityinen asema pääkaupunkiseudulla vahvan kaksikielisyyden vuoksi. Miten varmistaa ja kehittää kaksikielisten kuntalaisten palveluiden saantia jatkossakin? Sipoon omien selvitysten mukaan itsenäinen Sipoo pystyy parhaiten takaamaan toimivan kaksikielisen palvelun myös tulevina vuosina. Mitä sitten metropolihallinto merkitsisi Sipoon kannalta on yksi kysymyksistä, jotka Sipoon edustajat aikovat esittää kuntaministerin valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikoselle tapaamisessaan keskiviikkona 21.12.2011.

Sipoo on jo osoittanut olevansa vahva toimija pääkaupunkiseudun kehittäjänä. Maankäytön ratkaisut, liittyminen HSL:ään, tiivis yhteistyö Helsingin kanssa  ja KUUMA-yhteistyö sitovat Sipoon yhä vahvemmin osaksi pääkaupunkiseutua. Sipoon vahva talous ja terve väestöpohja mahdollistavat suunnitelmallisen kasvun ja tukevat täten koko metropolialueen kehitystä. Sipoolla on näin myös  valmiutta ottaa vastuuta alueen segregaatiohaasteista.

Kuntalaisten valinnanvapauden lisääntyessä kunnallisissa palveluissa Sipoo uskoo tämän tapahtuvan etenkin luonnollisilla työssäkäynti- ja asiointialueella ja tämä on mahdollisuus niille kunnille, jotka pystyvät järjestämään palvelunsa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Terve kilpailu kuntien välillä on tehokas keino motivoida kuntia kehittämään asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta palveluissaan. Sipoon sosiaali- ja terveydenhuolto on jo vuosia työskennellyt ennaltaehkäisevää palvelua painottaen. Vahvan pohjatyön ansiosta palvelujärjestelmä kestää myös voimakasta kasvua.

Keskiviikon tapaamisella pyritään selkeyttämään Sipoon tilannetta ja keskustelemaan perusteellisemmin kuntarakenneuudistuksen kysymyksistä. Sipoo on tehnyt selvityksen siitä, miten kunta pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Selvitys luovutetaan Anna-Kaisa Ikoselle keskiviikon tapaamisen yhteydessä. Tämän työn avulla Sipoon kunta pyrkii  tukemaan valtionvarainministeriötä työssään kuntakentän haasteiden käsittelyssä siten, että kaikki oleellinen tieto on saatavilla Sipoon osalta. Sipoo on avoin kaikille ratkaisuille, jotka parantavat sipoolaisten palveluja ja erilaisille yhteistyömekanismeille, joita sipoolaiset pystyvät itse ohjaamaan.


Viimeksi muokattu
20.12.2011