< Ajankohtaista
28.12.2011

Sipoon yleiskaava 2025 on lainvoimainen

Sipoon valtuusto hyväksyi Sipoon yleiskaava 2025 15.12.2008. Valtuuston päätöksestä on jätetty lukuisia valituksia sekä Helsingin hallinto-oikeuteen että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja 23.12.2011päättänyt hylätä kaikki valitukset. Näin ollen Sipoon yleiskaava 2025 on lainvoimainen.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka kattavasti ratkaisee Sipoon kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet ja toimii yksityiskohtaisemman suunnittelun perustana sekä asemakaava-alueella että sen ulkopuolella.

Yleiskaava käsittää koko Sipoon kunnan alueen, lukuun ottamatta saaristoa. Yleiskaava korvaa aiemmat yleiskaavat. Yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavoituksen kautta. Yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteiseksi.

Sipoon yleiskaava 2025


Viimeksi muokattu
02.01.2012