< Ajankohtaista
18.12.2012

Vuoden 2013 hintatarkistukset vaikuttavat jätemaksuihin vain vähän

Asuinkiinteistöjen ylläpitokustannusten yleisesti noustessa jätemaksut on saatu pidettyä lähes ennallaan. Kotitalouden merkittävin jätekulu, sekajäteastian tyhjennysmaksu, ei muutu. Vakituisten asuntojen ekomaksuun tulee pieni korotus 0,25 €/kuukausi.

Porvoon alueellinen jätelautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2012 ensi vuoden taksasta esityksen mukaisesti. Jätetaksan hyväksyminen on siirtynyt jätelain mukaisesti uudelle yhteislautakunnalle, jossa jokaista IUJ:n omistajakuntaa edustaa vähintään yksi jäsen.

Jätemaksut tarkistetaan vuosittain vastaamaan jätteen keräyksen ja käsittelyn kuluja. Nostopainetta hillitään hyvällä suunnittelulla ja säännöllisellä kilpailuttamisella. Vuoden 2013 osalta jäteastioiden tyhjennysmaksut ja sekajätepisteiden käyttömaksu säilyvät ennallaan.

Vakituisen asunnon ekomaksu nousee noin kolme euroa/vuosi. Ekomaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan asukkaiden maksuttomat kierrätyspalvelut, vaarallisen jätteen keräys, jätevalistus ja jätelautakunnan kulut. Jätelautakunnan kulut tulee jätelain mukaan kattaa jätemaksuilla. Vakituisen asunnon ekomaksu on vuoden 2013 alusta 28 euroa. Vapaa-ajanasunnon ekomaksu alenee 0,18 € ja on jatkossa 22 euroa/vuosi.

Keräyspisteiden väärinkäyttömaksuja korotetaan ohjausvaikutuksen lisäämiseksi. Pienempi väärinkäyttömaksu nousee 60 eurosta 100 euroon ja se veloitetaan niiltä, jotka käyttävät alueellisia sekajätepisteitä maksamatta käytön edellyttämää vuosimaksua. Korkeampi väärinkäyttömaksu nousee 120 eurosta 150 euroon ja se veloitetaan niiltä, jotka jättävät keräyspisteisiin sinne kuulumatonta jätettä, kuten kodinkoneita, huonekaluja, ongelmajätteitä tai muuta romua. Korotuksilla pyritään saamaan keräyspisteiden väärinkäyttäjät vastaamaan aiheuttamistaan kustannuksista.

Vuoden 2013 jätemaksutaksaan on hintatarkistusten ohella lisätty kaikki kunnan vastuulla olevien palveluiden hinnat, koska jätelain vaatima vastuuluokitus niin edellyttää. Taksaan on lisätty muun muassa pienjäteasemien vastaanottohinnat, noutopalvelun hinnat sekä jäteastioiden vuokrat. Taksassa on myös mukana uusi palvelu suurkeittiöille ja kaupoille; kiinteistökohtainen keräys pakatulle biojätteelle eli niille pilaantuneille elintarvikkeille, jotka ovat vielä paperisessa, pahvisessa tai muovisessa myyntipakkauksessaan. Pakatun biojätteen keräys aloitetaan vuoden 2013 alussa.

Valtion jätevero nousee vuoden 2013 alusta 40 eurosta 50 euroon. Jäteveroa veloitetaan vain kaatopaikalle päätyvästä jätteestä, joten se ei vaikuta jäteastioiden tyhjennysmaksuihin. Suuri osa IUJ:n asiakkaiden sekajätteestä on toimitettu jo vuodesta 2008 alkaen energiakäyttöön. Jäteveron kiristyminen vaikuttaa jätekeskuksen ja pienjäteasemien vastaanottohintoihin. Kotitalouksien pienjäteasemahinnat pidetään kuitenkin ennallaan.

Uusi taksa astuu voimaan 1.1.2013.

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen, puh 0400 814 243
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Itä-Uudenmaan Jätehuolto on Askolan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon omistama yhtiö, joka hoitaa omistajakuntien vastuulla olevat palvelutehtävät omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa osinkoa omistajilleen, vaan kaikki tuotot käytetään jätehuollon ympäristövaikutusten vähentämiseen ja palveluiden parantamiseen.


Viimeksi muokattu
18.12.2012