< Ajankohtaista
04.04.2014

Sote-ratkaisusta jättilasku itäuusmaalaisille kunnille?

Itä-Uudenmaan kuntajohtajat pelkäävät sote-ratkaisun tuovan Itä-Uudellemaalle merkittäviä lisäkustannuksia, mahdollisesti jopa noin 9–15 miljoonaa euroa vuosittain. Hallituksen tiedotteissa on kerrottu, että kunnat maksavat kustannukset asukasluvun mukaisesti. Tätä täydennetään sairastavuuskertoimella ja väestön ikärakenteella. Tarkempaa menetelmää ei ole kerrottu, eikä sitä ole ehkä vielä kehitettykään.

Talousasiantuntija Eero Laesterä on yhdessä Tuomas Hanhelan kanssa tehnyt Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitykseen liittyen koelaskelmia sote-ratkaisun vaikutuksista kuntien talouteen keskusteluissa olevan maksuperusteen pohjalta. Laskelmat ja sen taustaoletukset

Laesterän koelaskelmien mukaan Itä-Uudenmaan kunnista todennäköisesti vain Sipoo hyötyisi uudistuksesta, muille alueen kunnille uudistus merkitsisi merkittäviä lisäkustannuksia. Koko Suomen tilannetta tarkasteltaessa nähdään, että uudistuksen myötä tapahtuisi merkittäviä kuntien välisiä tulonsiirtoja tietyille alueille, pääsääntöisesti suurille keskuskaupungeille. 

Itä-Uudenmaan kunnat suhtautuvat avoimesti uudistuksiin. Sote-ratkaisu vaikuttaa keskeisesti kuntien kehittämistoimintaan ja -suunnitelmiin. Uudessa ehdotuksessa ne kunnat, jotka nyt tuottavat palvelut edullisesti, joutuisivat maksumiehiksi. Ehdotettu rahoitusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella ei kannusta kuntia ennaltaehkäisevään toimintaan. Säästöjä haettaessa kunnissa on myös riski, että sivistyspalvelut ja muut kuntapalvelut heikkenevät merkittävästi. 

Sote-uudistuksella on suuret vaikutukset kuntien yhdistymisselvitysten jatkovalmisteluun ja päätöksentekoon. Sote-uudistuksen kaltaisissa suurissa uudistuksissa valmistelun ja päätöksenteon tulisi perustua tietoon ja laskemiin uudistuksen vaikutuksista alueiden ja kuntien talouteen. Kaikkien selvitysalueiden tulisi voida jatkossa hyödyntää laskelmia valmistelutyössään.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja Esko Rautiainen, puh. 040 8211 045, esko.rautiainen@askola.fi ja talousasiantuntija Eero Laesterä puh. 0400 735 772, eero@perlacon.fi


Viimeksi muokattu
04.04.2014