< Ajankohtaista
07.04.2014

Kunnan menestyneitä projekteja palkittiin

Sipoon kunnan kannustamis- ja palkitsemisjärjestelmässä on vuoden 2013 osalta palkittu seitsemän onnistunutta projektia. Projekteissa on saavutettu mm. suurempaa taloudellista hyötyä, parempia toimintatapoja, vahvempaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä yli yksikkö– ja osastorajojen.

Seitsemän järjestelmässä osallista projektia jättivät loppuraporttinsa helmikuussa. Kunnan johtoryhmä päätti palkita jokaisen osallistuneen projektin, sillä kaikissa projekteissa oli hyvin pitkälti saavutettu asetetut tavoitteet. kaiken kaikkiaan projekteille jaettiin 4500 euroa. Yhteensä 102 henkilöä palkittiin panostuksestaan seuraavissa projekteissa:

  • Sipoonjoen koulu: Yhteisöllisyys Sipoonjoen koulussa
  • Sipoonlahden koulu: Jaettu johtajuus
  • Kaavoitus ja kulttuuripalvelut: Karttapohjaisen nettikyselytyökalun (SADe/Harava) pilotointi:
  • Kaavoitus ja kulttuuripalvelut: Nikkilän Kulttuurikäytävä
  • Kartanon päiväkoti: Kiusaamisen ennaltaehkäisy
  • Katu- ja viheralueet: Uuden työntekijän perehdyttämisopas
  • Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelulain mukaisten käsittelymaksujen tarkistaminen

Palkintoraha maksetaan yhteisesti projektiin osallistuneelle työyhteisölle ja käytetään koko yhteisön hyväksi. Kannustamis- ja palkitsemisjärjestelmä otettiin Sipoon kunnassa käyttöön vuoden 2012 alussa. Sen tavoitteena on mm. kannustaa kehittämään ja uudistamaan palveluja ja työtapoja asiakkaiden parhaaksi. Lisäksi parannetaan tehokkuutta ja tuloksia, samalla kun halutaan lisätä henkilöstön innostusta, energisyyttä ja hyvinvointia.


Viimeksi muokattu
04.04.2014