< Ajankohtaista
26.08.2014

Sipoon joukkoliikennettä kehitetään edelleen

HSL:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämä joukkoliikenne alkoi Sipoossa 11.8.2014. Joukkoliikenteen uudelleenjärjestelyt vaativat edelleen työstämistä ja muutoksia tehdään vaiheittain. Aikataulujen sekä sähköisen Reittioppaan hyödyntämisessä on ollut haasteita ja matkustajille osa uudistuksista on tullut yllätyksenä.

Bussikäyttäjien palaute on ollut runsasta ja siitä ollaan kiitollisia. Sekä kunnalle että suoraan HSL:lle tullut palaute uusista reiteistä ja aikatauluista kerätään ja koostetaan syksyn aikana ja se toimii pohjana, kun joukkoliikennepalveluja kehitetään. Palautetta voi antaa osoitteeseen www.hsl.fi/palaute tai palaute.bussit@sipoo.fi. Myös liikennöitsijän havainnot ja kokemukset ovat arvokkaita ja osa niistä on jo käsitelty ja toteutettu.

Ensimmäiset aikataulumuutokset tulevat voimaan maanantaiaamusta 15. syyskuuta.  Muun muassa aikataulujen pitävyydessä ja vaihtojen onnistumisessa ilmenneitä ongelmia ja epäkohtia pyritään korjaamaan.  Myöhemmät muutostarpeet selvitetään syksyn kuluessa, kun kokemukset aikatauluista karttuvat. Muutoksia keskitetään, jotta tiedotus on selkeämpää.

Joissakin Etelä-Sipoon kautta ajavissa vuoroissa ei tällä hetkellä käy HSL:n matkakortti. Kunnan nettisivuilla tiedotetaan tarkemmin lipun käyttömahdollisuuksista lähiaikoina. HSL neuvottelee liikennöitsijöiden kanssa HSL:n matkakortin käytöstä syksyn aikana.

 

Muutoksia 15.9. alkaen:

-         Bussi 985 (Nikkilä-Keravan asema): joitakin lähtöjä aikaistetaan, jotta vaihtoyhteys junaan toteutuisi luotettavammin
 
-         Bussi 992: iltapäivävuorot Nikkilästä aikaistetaan kolmella minuutilla, jotta Leppätien koulun oppilaiden vaihto Nikkilässä bussiin 991 Eriksnäsin suuntaan toimisi paremmin.  Lisäksi linja 992 saa lisälähdön Nikkilästä klo 12.12 Hindsbyn kautta Söderkullaan Opintielle. Kaikki bussin 992 iltapäivän lähdöt Nikkilästä ajetaan Opintien kautta
 
-         Bussi 991: lähdöt Nikkilästä klo 11.45 ja klo 12.12 Eriksnäsistä muuttuvat. Uudet lähtöajat ovat Nikkilästä klo 12.17 (Söderkullasta Eriksnäsiin klo 12.40) ja Eriksnäsistä klo 12.47 (Söderkullasta Nikkilään klo 12.57)
 
-         Bussi 987: lähtö Nikkilästä klo 6.50 aikaistetaan 15 minuutilla, jotta vaihto Pohjois-Paippisissa bussiin 986 toimii sujuvammin. Linjalle 986 on vaihdettu suurempi bussi klo 7.10 lähdölle Järvenpäästä, ja tätä lähtöä aikaistetaan 5 minuutilla
 
-         Bussi 841: uusi vuoro lauantaisin klo 9.00 Söderkullasta Helsinkiin 

Uusi linjasto on pitkän suunnittelun tulos

Sipoon uuden bussilinjaston suunnittelu käynnistyi vuonna 2012, kun HSL kutsui sipoolaisia osallistumaan tutkimusyhteisöön. Lisäksi avattiin blogi, jossa asukkaat saivat kommentoida suunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä suunnitelmaluonnosta. Maaliskuussa 2013 HSL ja Sipoon kunta järjestivät asukastilaisuuden Nikkilässä. Sipoon kunnan laatima tiedotusesite joukkoliikennemuutoksista jaettiin sipoolaistalouksiin kesäkuun lopussa ja HSL:n laatima syysliikenteen aikatauluesite linjakarttoineen jaettiin elokuun alussa.

Uusien joukkoliikenteen järjestelyjen myötä bussivuorojen määrä kasvoi useilla reiteillä. Useammat vaihdot mahdollistavat toimivan ilta- ja viikonloppuliikenteen järjestämisen taloudellisesti kestävällä tavalla. Kunnan sisäiset yhteydet paranivat huomattavasti ja nk. koululaislinjoja voidaan hyödyntää mm. työmatkoihin aikaisempaa paremmin. Talman ja Eriksnäsin asukkaiden bussivuorot lisääntyivät merkittävästi. Myös muualla, esim. Gumbostrandissa, Kalkkirannassa ja Spjutsundissa bussivuorojen määrä kasvoi. Uusi liityntälinja 841 alkoi liikennöidä Söderkullan ja Itäkeskuksen välillä. Nikkilän ja Helsingin keskustan väliset ilta- ja viikonloppuyhteydet muuttuivat liityntäliikenteeksi (linja 985) junalle Keravan kautta (perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kulkevaa yöbussivuoroa lukuun ottamatta). Vaihdollinen yhteys mahdollistaa pidemmän liikennöintiajan ja paremman vuorovälin. Esimerkiksi sunnuntaisin Nikkilästä kulki neljä vuoroa Helsinkiin, uuden linjaston myötä vuorojen määrä Keravan kautta on kymmenen. 

Lisätietoja:                            
HSL: Petri Nissinen, puh. 09 4766 4346, petri.nissinen@hsl.fi
Sipoon kunta: Eva Lodenius, puh. 09 2353 6713, eva.lodenius@sipoo.fi, Kaisa Yli-Jama, puh. 09 2353 6702, kaisa.yli-jama@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
26.08.2014