< Ajankohtaista
15.09.2014

Sipoossa kehitetään muistisairaiden ihmisten etujen valvontaa

Sipoo kehittää yhdessä Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa muistisairaiden ihmisten etujen valvontaa.

Tavoitteena on kehittää eri toimijatahojen yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä vahvistaa osaamista muistisairaiden ihmisten oikeusturvan kysymyksissä.

Sipoossa järjestetään lokakuun aikana koulutustilaisuuksia aiheesta. Kaikki sipoolaiset ovat tervetulleita vanhustenviikolla 8.10. palvelutalo Elsieen Nikkilään klo 10 ja palvelutalo Lindaan Söderkullaan klo 13 kuulemaan ikääntymiseen varautumisen oikeudellisista keinoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oikeusalan ammattilaisille järjestetään 2.10. ”Muistisairaan ihmisen oikeusseminaari”, joka nostaa esille muistisairaan ihmisen oikeutta jatkaa oman näköistään elämää ja hänen kohtaamisensa ammattitaitoista merkitystä. Myös median edustajat ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin.

– Seminaarissa paneudutaan edunvalvonnan solmukohtiin ja kuullaan myös ajankohtaisia itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja rajoittamiseen liittyviä lainsäädännön muutoksia, jotka muistisairaiden ihmisten kanssa töitä tekevän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee hallita, kertoo projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry:stä.

Painavatko muistisairaan oikeudet vaa’assa?

Joka päivä Suomessa sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen 36 ihmistä, se tekee vuodessa 13 000 ihmistä. Suomessa muistisairaita ihmisiä arvioidaan olevan noin 120 000, heistä 85 000 kohdalla voi puhua keskivaikeasta tai vaikeasta muistisairaudesta. Sipoossa heistä asuu hieman yli 300.

Muistisairaus ei automaattisesti poista itsemääräämisoikeutta. Myös muistisairas ihminen voi kyetä pätevällä tavalla ilmaisemaan tahtonsa ja tekemään päätöksiä. Niin kauan kuin hän kykenee itse päättämään asioistaan, on hänen tekemälleen ratkaisulle annettava etusija.

Muistisairaus edetessään vaikuttaa kuitenkin henkilön oikeudelliseen toimintakykyyn, jolloin tulevaisuuden suunnittelu nousee merkittäväksi.

– Olisikin erittäin tärkeää aktiivisesti rohkaista ja ohjata ikääntyviä ja myös vasta diagnoosin saaneita muistisairaita ihmisiä varautumaan tulevaan oikeudellisen toimintakyvyn heikentymiseen. Hyviä ennakoinnin keinoja ovat hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen tekeminen, kertoo oikeustieteiden tohtori, dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen.

Tilanteissa, joissa muistisairaus on edennyt pidemmälle ja henkilö ei enää pysty itse päättämään asioistaan eikä hänen etuja saada turvattua muilla lievemmillä keinoilla, voidaan hänelle määrätä edunvalvoja. Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta menevät kuitenkin usein sekaisin sekä ikääntyneillä että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä, vaikka kyseessä on kaksi eri asiaa.

– Tarvitaan tiedottamista ja koulutusta, mutta myös yhteistyön kehittämistä paikallisella tasolla, painottaa Mäki-Petäjä-Leinonen.

Lisätiedot:
Projektijohtaja Henna Nikumaa, Suomen muistiasiantuntijat ry, henna.nikumaa@muistiasiantuntijat.fi, puh. 050 414 7706
Palvelujohtaja Helena Räsänen, Sipoon kunnan ikääntyneiden palvelut, helena.rasanen@sipoo.fi, puh. 09 2353 6503

www.muistiasiantuntijat.fi/edunvalvontahanke


Viimeksi muokattu
17.09.2014