< Ajankohtaista
30.09.2014

Itä-Uudellemaalle oma SOTE-tuotantoalue?

Itäisen Uudenmaan kunnat, Askola, Loviisa, Sipoo, Porvoo, Lapinjärvi ja Myrskylä katsovat yhteisesti, että mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä hallituksen esitys johtaa Uudenmaan jakaantumiseen tuotantoalueisiin, tulisi Itäiselle Uudenmaalle perustaa oma tuotantoalue. Tuotantoalueella kyettäisiin vastaamaan lakiesityksessä esiin tuotuihin sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vaatimuksiin.

Itä-Uudenmaan alueella olemassa olevat rakenteet ja toimintakulttuuri tukevat alueen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelut järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Palveluprosesseja on yhtenäistetty ja kehitetty asiakaslähtöisesti nykyiset organisaatiorajat ylittäen. Porvoon sairaalalla on tärkeä rooli terveydenhuollon alueellisena toimijana ja erikoissairaanhoidon palveluiden tuottajana. Alueella voidaan turvata luontevasti myös kaksikieliset palvelut.

Samalla Itäisen Uudenmaan kunnat katsovat, että Porvoon sairaalan ympärivuorokautinen päivystys tulee turvata.

Uusi päivystysasetus estää terveyskeskuksia päivystämästä virka-ajan ulkopuolella ilman STM:n erityislupaa. ”Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystystä toteuttavassa yksikössä (päivystysyksikössä). Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.” Asetuksen mukaisesti Itä-Uudenmaan terveyskeskusten ja HUS erikoissairaanhoidon Porvoon sairaalan päivystysten tulee siis yhdistyä vuoden 2015 alusta lähtien.

Yhteispäivystys tulisi toimimaan sekä perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon osalta 24/7- periaatteella, kuten päivystysasetus edellyttää. Akuuttihoitoa annettaisiin kuitenkin edelleen myös omilla terveysasemilla ja päivystyksen vapauttama mahdollinen resurssi voidaan hyödyntää terveyskeskusten päiväaikaisessa toiminnassa.

Sairaalan olemassaolo aktiivisena sairaalana vaatii päivystystoiminnan ja päivystyspoliklinikan säilyttämisen sis. synnytykset Porvoossa. Yhteispäivystyksen kannalta on järkevintä, että koko päivystys organisatorisesti sijoitetaan Porvoon sairaalan alaisuuteen.

Lisätietoja: Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Mikaela Nylander, puh. 050 5113 029, mikaela.nylander@riksdagen.fi  ja Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme, puh.  (019) 520 3200, pia.nurme@porvoo.fi


Viimeksi muokattu
30.09.2014