< Ajankohtaista
27.04.2015

Sipoo kehittää palveluitaan digitalisaation avulla

Sipoon kunnan palveluita uudistetaan vuosina 2015–2020 ja uudistuksia pyritään tekemään pääsääntöisesti digitalisaation avulla.

Kuntien taloustilanne edellyttää palveluiden tuottamista jatkossa entistä pienemmillä resursseilla ja Sipoossa tavoitteena on, että kunnan kustannusrakenne paranee kymmenellä miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Samalla halutaan kuitenkin säilyttää hyvä palvelutaso ja ajanmukaistaa kunnan palvelutarjontaa. Siihen digitalisaatio tarjoaa hyviä ratkaisuja sekä jatkuvasti kehittyviä uusia mahdollisuuksia. Jotta uudenlainen toiminta mahdollistuisi, Sipoon kunta panostaa myös johtajuuden muutokseen ja perinteisten työ- ja toimintatapojen muokkaamiseen.

Sipoon kunnan palvelu-uudistus muodostuu kymmenistä erilaisista projekteista, joista osa on jo käynnissä. Uudistus toteutetaan koko henkilökunnan voimin. Kunta pyrkii siihen, että henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota, vaan haluaa innostaa työntekijät kehittämään omaa työtään ja osallistumaan uudistusten toteuttamiseen. Henkilökuntaa kannustetaan verkostoitumaan ja oppimaan uutta. Kunnan henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua mm. Aalto-yliopiston järjestämiin DIVIA-seminaareihin. Lisäksi Sipoon kunta on anonut liitännäiskumppanuutta Eurocities knowledge society forumiin ja hakee sitä kautta oppia ja kehitysideoita.

Kunta haluaa myös kuntalaiset mukaan kehitystyöhön. Kunnan verkkosivuilla esitellään käynnistettyjä projekteja videoiden ja kirjallisten esitysten kautta. Jo nyt voit käydä katsomassa esimerkiksi videoesittelyt omatoimikirjastosta tai kotihoidon mobiilikirjauksesta. Kuntalaisilta toivotaan palautetta jo aloitettuihin projekteihin sekä ideoita ja osallistumista omien palveluidensa kehittämiseen. Jokaisen projektin kohdalta löytyy yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä tai vaihtoehtoisesti voi käyttää kunnan verkkosivuilla olevaa sähköistä palautelomaketta. Palvelu-uudistuksesta voi keskustella myös Twitterissä aihetunnisteella #sipoontulevaisuus ja Sipoon kunnan Facebook-sivuilla. Tarkoituksena on myös osallistaa kuntalaisia projekteihin mm. kyselyiden ja asiakasraatien avulla. Kaikki ideat, kehitysehdotukset, ruusut ja risut ovat tervetulleita. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikael Grannas, puh. 040 7529 803, mikael.grannas@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
27.04.2015