< Ajankohtaista
26.06.2015

ARTTU-kuntalaiskyselyn ensimmäisiä tuloksia

Laaja kuntalaiskysely paljastaa, että suomalaiset seuraavat aktiivisesti kotikuntansa päätöksentekoa viestimistä, mutta vain kolmannes ilmoittaa olevansa kiinnostunut kuntapolitiikasta. Sosiaalisen median käyttö on selvästi kasvanut päätösten seurannassa. Myös luottamus poliittisiin päättäjiin on hieman vahvistunut.

Maalis-toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi noin 12 500 suomalaista (vastausprosentti oli noin 39).
Sipoossa kyselyyn vastasi 189 henkilöä,  kyselyn saaneista 42 prosenttia.

Kuntaliiton tiedote 10.6.2015 kuntalaiskyselyn 2015 osatuloksista.

Sipoolaisten vastaukset:

Kunnassa on hyvä asua ja elää -kilpailussa kunta sijoittuisi
hyvin 68,5 %, ei hyvin/ei huonosti 25,8 %, huonosti 5,6 %.

Kiinnostus oman kuntani kunnallispolitiikasta:
kiinnostunut 35,8 %, (asteikko 1-5, josta 3 = 29,1 %), ei kiinnostunut 35,2 %

Kuntani talous on hyvin hoidettu
samaa mieltä 32,6 %, ei samaa/ei eri mieltä 44,6 %, eri mieltä 22,9 %

Tietoa kunnasta saa seuraavalla tavalla: 

sanomalehdet (ml. ilmaisjakelulehdet) 
usein 44,1 %, silloin, tällöin 39,0 %, harvoin 8,5 %, en lainkaan  8,5 %

kunnan tiedotuslehdet 
usein 29,4 %, silloin tällöin 36,5 %, harvoin 22,4 %, en lainkaan 11,8 %

yhdistysten/järjestöjen tai asuinalueen tiedotuslehdet   
usein 13,3 %, silloin tällöin 26,5 %, harvoin 33,7 %, en lainkaan  26,5 %

radio tai tv 
usein 24,0 %, silloin tällöin 32,7 %, harvoin 26,9 %, en lainkaan 16,4 %

kunnan www-sivut
usein 9,7 %, silloin tällöin 33,3 %, harvoin 26,7 %, en lainkaan 30,3 % 

yhdistysten/järjestöjen tai asuinalueen www-sivut
usein 6,1 %, silloin tällöin 15,9 %, harvoin 25,6 %, en lainkaan 52,4 %

sosaalinen media, esim. Facebook 
usein 11,4 %, silloin tällöin 13,3 %, harvoin 19,9 %, en lainkaan 55,4 %.

Kuntani palveluista tiedotetaan riittävästi
samaa mieltä 31,5 %, ei samaa, ei eri mieltä 42,7 %, eri mieltä 25,8 %.

Kuntani päätöksistä tiedotetaan riittävästi
samaa mieltä 25,4 %, ei samaa, ei eri mieltä 46,3 %, eri mieltä 28,2 %

Kuntani päätöksenteko on oikeudenmukaista ja kohtelee tasavertaisesti eri ryhmiä
samaa mieltä 21,0 %, ei samaa, ei eri mieltä 43,8 % , eri mieltä 35,2 %

Kunnassani kuunnellaan kuntalaisten mielipiteitä 
samaa mieltä 19,9 %, ei samaa, ei eri mieltä 46,0 %, eri mieltä 34,1 %

Kuntani asioiden hoidossa on huomattavaa parantamisen varaa
samaa mieltä 51,4 %, ei samaa, ei eri mieltä 37,4 %, eri mieltä 11,2 %

Kuntani päättäjät pitävät hyvin huolta elämisen edellytyksistä kunnassani
samaa mieltä 19,8 %, ei samaa, ei eri mieltä 57,6 %, eri mieltä 22,6 %.

Valtakunnan tason päättäjät pitävät hyvin huolta elämisen edellytyksistä asuinseudullani
samaa mieltä 10,2 %, ei samaa, ei eri mieltä 39,2 %, eri mieltä 50,6 %.

Oma kuntani tulisi yhdistää kuntaliitoksella toiseen kuntaan/toisiin kuntiin
samaa mieltä 15,7 %, ei samaa, ei eri mieltä 15,2 %, eri mieltä 69,1 %.

- - - 

Kuntalaiskysely liittyy kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelmaan (ARTTU2),
johon osallistuu neljäkymmentä kuntaa vuosina 2014-2018. Suomen Kuntaliitto vastaa ARTTU2-ohjelman koordinoinnista.

Lisätietoja ARTTU2-hankkeesta: www.kunnat.net/arttu2

  
Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011:

osa 1

osa 2

osa 3


Viimeksi muokattu
26.06.2015