< Ajankohtaista
19.11.2015

ARTTU2-kuntalaiskysely: Tuloksia sosiaali- ja terveyspalveluista Sipoossa

Useat sipoolaiset arvioivat, että kunnalliset terveyspalvelut on hoidettu Sipoossa melko hyvin tai erittäin hyvin. Kuntaliiton ARTTU2-kyselyssä sipoolaiset vastaajat ovat tyytyväisimpiä terveyskeskuksen lääkärivastaanottoon sekä sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoon.

Sipoolaisista vastaajista 73 prosenttia on sitä mieltä, että lääkärinvastaanotto on hoidettu hyvin. Kaikista kunnissa vastaajista 55 prosenttia on samaa mieltä.

Sipoolaiset vastaajat antavat myös useiden terveyspalveluiden saatavuudelle ja saavutettavuudelle hieman keskimääräistä paremman arvosanan. Korkeimman arvosanan (4,16) saavutettavuudesta sipoolaiset antavat Äitiys- ja lastenneuvolalle.

Sipoossa vastaajat ovat myös keskimääräistä tyytyväisempiä sosiaalipalveluiden hoitamiseen. Terveyspalvelujen hoitamiseen ollaan kuitenkin selvästi tyytyväisempiä kuin sosiaalipalvelujen hoitamiseen.

Maalis-toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi noin 12 500 suomalaista (vastausprosentti oli noin 39). Sipoossa kyselyyn vastasi 189 henkilöä, kyselyn saaneista 42 prosenttia.

Kuntaliiton mukaan palveluja käyttäneet ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta palvelusta. Kyselyyn vastanneista alle viisi prosenttia ilmoitti käyttäneensä sosiaalipalveluja 12 kuukauden aikana. Selvästi useampi oli käyttänyt terveyspalveluja. Kuntaliiton tiedote 19.11.2015 kuntalaiskyselyn 2015 osatuloksista.

Kuntalaiskysely liittyy kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelmaan (ARTTU2), johon osallistuu neljäkymmentä kuntaa vuosina 2014–2018. Suomen Kuntaliitto vastaa ARTTU2-ohjelman koordinoinnista. Lisätietoja ARTTU2-hankkeesta.


Viimeksi muokattu
19.11.2015