< Ajankohtaista
27.11.2015

ARTTU2-kuntalaiskysely: Tuloksia vapaa-ajan, koulutus- ja teknisistä palveluista Sipoossa

Useiden sipoolaisten mielestä vapaa-ajan palvelut ovat Sipoossa hyvin tai melko hyvin hoidettu. Kuntaliiton ARTTU2-kyselyssä sipoolaiset vastaajat ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin ja kansalaisopistoon.

Sipoolaisista vastaajista 87 prosenttia on sitä mieltä, että kirjastopalvelut on hoidettu hyvin. Kaikista kunnissa vastaajista 78 prosenttia on samaa mieltä.

Sipoolaiset vastaajat antavat myös joidenkin vapaa-ajan palveluiden saatavuudelle ja saavutettavuudelle hieman keskimääräistä paremman arvosanan. Korkeimman arvosanan (4,49) saavutettavuudesta sipoolaiset antavat kirjastopalveluille.

Vastaajat Sipoossa antavat hieman korkeampia arvosanoja monien koulutuspalveluiden hoidosta kuin vastaajat kaikissa kunnissa. Sipoolaiset ovat tyytyväisimpiä esiopetukseen (4,40), lasten päivähoitoon (4,22) ja luokkien 1–6 perusopetukseen (4,20).

Sipoossa vastaajat ovat myös keskimääräistä tyytyväisempiä useisiin teknisiin palveluihin. Korkeimmat arvosanat saavat jätehuolto (4,22), kierrätystoiminta (4,21) ja kunnallistekniikka (3,83).

Maalis–toukokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi noin 12 500 suomalaista (vastausprosentti oli noin 39). Sipoossa kyselyyn vastasi 189 henkilöä, kyselyn saaneista 42 prosenttia.

Kuntaliiton mukaan palveluja käyttäneet ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta palvelusta. Kuntaliiton tiedote 26.11.2015 kuntalaiskyselyn 2015 osatuloksista.

Kuntalaiskysely liittyy kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelmaan (ARTTU2), johon osallistuu neljäkymmentä kuntaa vuosina 2014–2018. Suomen Kuntaliitto vastaa ARTTU2-ohjelman koordinoinnista. Lisätietoja ARTTU2-hankkeesta.

Aiempia tuloksia:
ARTTU2-kuntalaiskysely: Tuloksia sosiaali- ja terveyspalveluista Sipoossa


Viimeksi muokattu
27.11.2015