< Ajankohtaista
03.02.2018

Sipoon uusi strategia vaikuttaa asukkaan arkeen

Sipoo kasvaa 600-800 asukkaalla vuosittain. Kevyen liikenteen väyliä lisätään 20 kilometriä. Sipooseen perustetaan vähintään 100 uutta yritystä. Jokaiseen tiedossa olevaan sisäilmaongelmaan kunnan tiloissa on löydetty ratkaisu. Muun muassa nämä ovat Sipoon kunnan tavoitteita, jotka pyritään toteuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sipoon kunnanvaltuuston on hyväksynyt tänään (29.1.2018) Sipoon strategian vuosille 2018-2021. Strategia ohjaa kunnan toimintaa tulevina vuosina ja siinä määritellään kunnan tavoitteet valtuustokaudelle 2018-2021.

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Vestman sanoo, että strategian myötä Sipoo on neljän vuoden päästä entistäkin parempi paikka asua, elää, asioida ja työskennellä. Hän kiittelee kaikkia strategian tekemiseen osallistuneita.

- Tämä on aidosti sipoolaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden yhteinen näkemys Sipoon suunnasta. Sipoossa jokainen saa olla oman elämänsä paras asiantuntija, Vestman sanoo.

- Uusi strategia tulee ottaa huomioon nyt, kun laaditaan sitovia tavoitteita ja talousarviota, lisää kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist.

Sipoon visiona on olla pääkaupunkiseudun kupeen viherkeidas, jossa on mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen ja vapaa-aikaan sekä menestykselliseen yrittämiseen. Sipoossa asuu ja yrittää aktiivisia ihmisiä, jotka voivat hyvin ja saavat aikaan yhdessä tekemällä.

Sipoolla on kolme päätavoitetta, joita kunta pyrkii edistämään toiminnallaan.

  • Sipoossa asuu onnellisia ja hyvinvoivia ihmisiä
  • Kunta toimii ja kehittyy kestävällä tavalla
  • Talous tasapainossa

- Rakennamme yhä laadukkaampaa, vehreämpää ja turvallisempaa lähiympäristöä sekä teemme palveluiden käytöstä entistä helpompaa ja sujuvampaa. Houkuttelemme Sipooseen lisää yrityksiä, mikä tuo enemmän palveluita ja työpaikkoja. Nämä kaikki luovat hyvinvointia asukkaille. Perusedellytyksenä tavoitteiden onnistumiselle on kestävä talous, sanoo kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Palveluita tarjotaan sekä digitaalisesti 24/7 että palvelupisteissä

Sipoo kehittää toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Palvelut ovat laadukkaita ja niitä kehitetään asiakasta kuunnellen.

Asukkaille ja muille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus saada palvelua myös verkossa 24/7 kaikkien niiden palveluiden osalta, jotka on mahdollista siirtää verkkoon. Palvelupisteissä tarjotaan perinteisiä palveluita ja tukea digipalveluiden käyttöön.

Tulevaisuudessa henkilöjuna Nikkilään

Liikkumista helpotetaan strategiakauden aikana. Rakennamme vähintään yhden liityntäpysäköintialueen lisää Söderkullaan ja yhden Nikkilään. Kevyenliikenteen väyliä lisätään 20 kilometriä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sipoo tähtää myös siihen, että tulevaisuudessa Nikkilästä pääsee kulkemaan junalla Helsinkiin. Tavoitteenamme on saada vuoden 2021 loppuun mennessä tarvittavat neuvottelut ja päätökset aikaan henkilöjunaliikennettä varten. Vauhditamme Talma-Nikkilä-alueen kasvua, jotta asukasmäärä on riittävä henkilöjunaliikennettä varten.

Voit tutustua Kunnanhallituksen ehdotukseen Sipoon strategiaksi 2018-2021 tästä linkistä (pdf).

Sipoolaiset mukana strategian valmistelussa

Kuntalaisia pyydettiin alkuvuodesta 2017 kertomaan, mitä he ajattelevat Sipoon tulevaisuudesta ja miten Sipoosta voidaan tehdä yhdessä vielä parempi paikan asua, elää ja yrittää. Strategiatyöhön osallistui noin 400 kuntalaista ja 200 kunnan työntekijää.

Kuntalaiset kertoivat ajatuksiaan, palautteitaan ja toiveitaan muun muassa sähköisesti. Ajatuksia sai myös kiinnittää niin sanottuihin Toiveiden kaktuksiin molemmissa kirjastoissa. Lisäksi kuntalaisia, yrittäjiä ja muita toimijoita haastateltiin.

Strategian valmistelua jatkettiin haastattelumateriaalista ja kuntalaisten toiveista sekä kuntalaista nousseiden teemojen pohjalta. Syksyn 2017 aikana uudet valtuutetut työstivät strategiaa työpajoissa ja kokouksissaan.

- Strategia on lähtöisin sipoolaisten arjesta, ja sen on myös tarkoitus vaikuttaa sipoolaisten arkielämään. Sujuvilla palveluilla haluamme antaa sipoolaisille enemmän aikaa arkeen, Grannas sanoo.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, puh. 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi.
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Vestman, puh. 040 507 0757, heikki.vestman@sipoo.fi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist, puh. 0500 703 116, kaj.lindqvist@sipoo.fi.


Viimeksi muokattu
07.02.2018