< Ajankohtaista
28.02.2018

Kielikylvyn laajentaminen Sipoossa - hakuaika 1.3.-31.3.2018

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä arjen tilanteissa sekä päiväkodissa, että myöhemmin koulussa. Sipoon kunnan kielikylvyssä opetuskielenä on ruotsi.

Sipoon kielikylpyvarhaiskasvatus aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 4 vuotta. Syksyksi 2018 saa hakea vuonna 2014 syntyneet lapset. Syksystä 2018 alkaen aloituspaikkoja on lisätty sivistysvaliokunnan päätöksellä sekä etelässä Metsärinteen päiväkodissa, että pohjoisessa Nikkilän alueella Leppätien päiväkodissa. Koska aloituspaikkoja on aiempaa enemmän, voivat tänä vuonna poikkeuksellisesti myös 5-vuotiaat (v. 2013 syntyneet lapset) hakea kielikylpypaikkaa.

Edellytyksenä kielikylvyn aloittamiselle on, että lapsen kotikieli on suomen kieli, ruotsin kieli on lapselle uusi kieli ja huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpypolkuun sekä varhaiskasvatuksessa että myöhemmin perusopetuksessa.

Hakuaika kielikylpyyn on 1.3.-31.3.2018 kunnan nettisivuilta löytyvällä sähköisellä päivähoitohakemuksella:
Päivähoitohakemus


Viimeksi muokattu
28.02.2018