< Ajankohtaista
14.03.2018

Metsäkysely asukkaille

Metsäkysely asukkaille
Sipoon kunta omistaa metsää 1200 ha eri puolilla kuntaa. Kunnan omistamiin metsiin kohdistuu erilaisia käyttömuotoja ja monenlaisia odotuksia, jotka voivat olla keskenään ristiriidassa. Tällä kyselyllä pyritään selvittämään asukkaiden mielipiteitä ja asenteita liittyen kunnan metsien hoitoon tulevaisuudessa.

Sipoon kunnan metsäalueet on luokiteltu kuuluvaksi lähimetsiin, ulkoilu- ja virkistysmetsiin, talousmetsiin, arvometsiin, luonnonsuojelumetsiin sekä saaristometsiin. Välillä eri metsäluokkien rajat saattavat kuitenkin lomittua, jolloin esimerkiksi ulkoilureitistö kulkee talousmetsässä. Näet eri metsäluokat kartalla eri värein kuvattuna viedessäsi hiiren kursorin ko. alueen päälle.

Tämä kysely on osaltaan vaikuttamassa hoidon ja käytön periaatteiden laatimiseen, joiden kautta kartoitetaan Sipoon kunnan omistamien metsäalueiden tilaa sekä suoritetaan säännöllisiä hoitotoimenpiteitä.

Lisätietoja kyselystä antaa kunnan puutarhuri mari.kosonen@sipoo.fi

Kysely on avoinna 1.3.-22.3.2018.
Vastaa kyselyyn tästä linkistä.


Viimeksi muokattu
15.03.2018