< Ajankohtaista
28.03.2018

Esitys tilinpäätökseksi: Sipoon kunnan vuoden 2017 tulos selvästi positiivinen

Sipoon taloudellinen tulos vuodelle 2017 oli positiivinen, käy ilmi kunnanhallituksen ehdotuksesta tilinpäätökseksi.

Kunnan tilikauden 2017 tulos oli 3,2 miljoonaa euroa ja vuosikate 11,5 miljoonaa euroa. Sipoon tulos oli nyt kolmatta vuotta peräkkäin positiivinen. Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan tiistaina 27.3.2018.

–On myönteistä, että vuoden 2017 sekä tulos että ylijäämä selvästi ylittävät talousarvion tavoitteet. Tämä talouden myönteinen kehitys antaa hyvän pohjan selvitä lähivuosien haasteista ja suurista investointipaineista. Huolenaihetta antaa henkilöstön kokema stressi ja kiire muun muassa kasvun aiheuttamasta työpaineesta. Toinen huoli on jatkuvat kiinteistöjen ilmanlaatuongelmat, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist.

Kunnanjohtaja Mikael Grannas nostaa esiin sen, että vuoden 2017 tulos oli positiivinen myös ilman tontinmyyntituloja.

-Jotta kunta pystyy kestävästi rahoittamaan asukasmäärän kasvun tuoman investointitarpeen, meidän täytyy pystyä käyttämään tontinmyyntitulot investointien rahoittamiseen. Kun kunnan tulos on positiivinen jo ilman tontinmyyntituloja, eivät tontinmyyntitulot mene kunnan muun toiminnan rahoittamiseen, vaan ne voidaan käyttää investointeihin, Grannas kertoo.

Asukasmäärän kasvu Sipoossa on edelleen jatkunut nopeana ja tulee myös jatkumaan lähivuosina.

– Helmikuussa 20 000 asukkaan raja meni rikki ja kunta järjesti sen kunniaksi kakkukahvit kaikille kuntalaisille, Grannas sanoo.

Lainamäärä yhtä asukasta kohti oli 2 540 euroa

Verotulot olivat 96,9 m€, mikä oli lähes 4 m€ edellisvuotta enemmän. Kunnan lainamäärä vuoden lopussa oli 51,6 milj. euroa. Yhtä asukasta kohti lainaa oli 2 540 euroa. Luku on noussut vuodesta 2016, jolloin yhtä asukasta kohti lainaa oli 2 354 euroa.

Toimintakulut nousivat edellisvuoden 117,2 miljoonasta eurosta 122,8 miljoonaan euroon. Toimintakulut yhtä asukasta kohti kääntyivät kasvuun aiempien vuosien laskusuunnan jälkeen. Toimintakulut olivat vuonna 2017 yhtä asukasta kohti 6 045 euroa per asukas, kun ne vuonna 2016 olivat 5 883 euroa.

Toimintakulujen kasvu kohdistui pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysosastolle sekä sivistysosastolle. Sosiaali- ja terveysosastolla kasvua oli yhteensä 2,9 m€. Perheryhmäkotiasumisen ja maahanmuuttopalveluiden kustannukset olivat yhteensä 3,2 m€. Vastaavan summan ELY korvasi Sipoon kunnalle, eli käytännössä perheryhmäkotiasumisella ja maahanmuuttopalveluilla ei ollut tulosvaikutusta. Sivistyksen kokonaiskustannukset kasvoivat yhteensä 1,8 m€, josta 1,4 m€ kasvu kohdistui koulutuspalveluihin. Syynä tähän olivat muun muassa sisäilmaongelmista johtuvat ennakoimattomat kustannukset.

–Kunnan kasvaessa olemme pyrkineet parantamaan tuottavuutta laskemalla ulkoisia toimintakuluja asukasta kohti. Tässä emme valitettavasti onnistuneet tänä vuonna, Grannas sanoo.

Investoinnit jäivät alle talousarvion

Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 13,3 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit jäivät 8,7 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Alitukset johtuivat muun muassa kaavan arvioitua hitaammasta valmistumisesta, maanhankinnan viivästyksistä tai valitusten aiheuttamista viivästyksistä. Esimerkiksi suunniteltua Martinkyläntien kiertoliittymän rakentamista ei voitu aloittaa. Tämän urakan koko maa-alue ei ollut Sipoon kunnan hallussa.

Laajennusinvestoinneista isoimmat hankkeet olivat viime vuonna Sipoon Jokilaakson ja Kartanonrinteen kunnallistekniikan rakentaminen. Rakennusten peruskorjausten keskeisimmät hankkeet olivat Nikkilän pääkirjaston peruskorjaus, Juhlatalon peruskorjauksen jatkaminen ja Wessman-rakennuksen peruskorjaus ja muutostyöt. Wessman-rakennusta muutetaan 0 – 6 luokkien esi- ja alakouluksi Nikkilän kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Juhlatalon peruskorjauksessa on toteutettu kokous- ja monikäyttötila sekä kokoushuoneita Juhlataloon.

Henkilöstökulut nousivat hieman

Sipoon kunnassa työt tuotettiin vuonna 2017 yhteensä 1 142 henkilötyövuoden voimin. Nousua vuoteen 2016 verrattuna on 3,5 %.

Henkilöstökulujen nousua selittää etenkin määräaikaisten työntekijöiden tarpeen lisääntyminen. Sivistyspalveluissa määräaikaisia työntekijöitä tarvittiin aiempaa enemmän oppilas- ja opiskelijamäärän kasvun takia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstömäärän nousuun vaikutti erityisesti oleskeluluvan saaneiden nuorten asumiseen ja ohjaamiseen palkattu määräaikainen henkilökunta.

Maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma kasvoi 6,8 prosenttia ja oli viime vuonna 42,5 m€. Palkannousua selittää muun muassa tiettyjen alojen, kuten sosiaalialan, palkkakilpailu ja tarve käyttää rekrytointilisiä.

Tulevaisuuden näkymät

Sipoon talouden myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan tänä vuonna, ja myös tämän vuoden tuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Investointitahti kunnassa jatkuu tiiviinä. Tulevan kolmen vuoden investointitahti on selkeästi aiempaa korkeampi. Investointeja tarvitaan muun muassa kunnan kasvun vuoksi.

Lähivuosien merkittävimpiä investointeja ovat Sipoonlahden koulun laajennus, Nikkilän Sydämen laajennus ja päiväkodin rakentaminen Nikkilään.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas@sipoo.fi, puh. 040 752 9803
Talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo@sipoo.fi, puh. 0400 507 183
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist, kaj.lindqvist@sipoo.fi, puh. 0500 703 116


Viimeksi muokattu
28.03.2018