< Ajankohtaista
27.04.2018

Asukkaille suunnatulla kyselyllä saatiin palautetta ja kehittämisehdotuksia viher- ja yleisten alueiden sekä katualueiden hoidosta

Kysely asukkaille kunnan viher- ja yleisten alueiden sekä katualueiden hoidosta oli avoinna 19.12.2017 - 15.1.2018. Kyselyyn tuli yhteensä 135 vastausta ja runsaasti avovastauksia, joita hyödynnetään hoidon ja ylläpidon suunnittelussa.

Pyysimme teitä vastaamaan kyselyyn koskien viher- ja yleisten alueiden sekä katualueiden hoitotasoa, tarkoituksenmukaisuutta ja siisteyttä. Kysely tehdään vuosittain.

Roska-astioiden määrään liittyen tuli paljon palautetta. Roska-astioita koetaan olevan paikoin liian harvakseltaan, jolloin esimerkiksi koirankakkapusseja joutuu usein kantamaan liian pitkiä matkoja mukanaan. Puistoihin ja kuntoradoille toivottiin lisää roska-astioita. Astioiden lisäämisen mahdollisuutta kuntoradoille ja ulkoilureiteille käydään läpi Liikuntapalvelujen kanssa, joka vastaa näiden alueiden roska-astioista. Palaute koski myös olemassa olevien roska-astioiden tyhjentämistä. Etenkin kesäisin koetaan, että niitä tyhjennetään liian harvoin.

Myös koirankakkapussitelineitä toivottiin lisää muun muassa Kirkonkylän alueelle. Pussit sinänsä nähdään hienona palveluna.

Koirapuistoja toivottiin lisää muun muassa Jokipuiston alueelle ja Eriksnäsiin. Kunnanpuutarhuri Mari Kosonen vahvistaa, että Jokilaakson alueelle on tulossa koirapuisto kesällä 2019.

Katualueiden reunojen ja reunuskivien kunnostukseen pyydettiin useissa vastauksissa kiinnittämään huomiota siistin yleisilmeen vuoksi.

Valaistukseen liittyen saatiin myös runsaasti palautetta. Muun muassa Kartanonrinteen risteykseen toivottiin parempaa valaistusta, samoin Uuden Porvoontien kevyen liikenteen väylälle Miilin alueelta kohti Söderkullan keskustaa. Myös puistoihin ja leikkipuistoihin, kuten Nikkilässä esim. Kartanon alueelle ja Segrispuistoon, kaivattiin parempaa valaistusta, koska käyttäjiä on myös iltapäivän hämärässä.

Sipoon puistoihin toivottiin myös kuntoiluvälineitä. Ulkoilureittien varrella olevia jäteastioita toivottiin tyhjennettäviksi useammin, mutta muuten ulkoilu- ja viheralueet koettiin monissa vastauksissa hyviksi. Etenkin leikkipuistoja pidettiin todella hyvinä. Myös liikenneympyröiden vihertyöt saivat positiivista palautetta.

Saatuja palautteita hyödynnetään viher- ja yleisten alueiden sekä katualueiden hoidon ja ylläpidon suunnittelussa.

Kyselyn tulokset ovat nähtävillä alla ja vertailukohtana on myös aiempien vuosien kyselyjen tulokset.

Vuoden 2016 kysely tehtiin 14.11.- 13.12.2016 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 92 henkilöä.

Vuoden 2015 kyselyssä vastaajia oli 261 henkilöä.

Pohjois-Sipoo käsittää Nikkilän alueen ja Etelä-Sipoo Söderkullan, Eriksnäsin ja Hansaksen.

Lisätietoja tästä

Kiitos kaikille osallistujille!

Lisätietoja:
Mari Kosonen, kunnanpuutarhuri, puh. 050 554 4536, mari.kosonen@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
07.12.2018