< Ajankohtaista
25.05.2018

Laajentuva Sipoonlahden koulu ottaa käyttöön väistötiloja

Sipoonlahden koulun laajennushanke tuo muutoksia opetuksen järjestelyihin ensi lukuvuonna. Laajennuksen ja nykyisen koulurakennuksen muutostöiden takia otetaan käyttöön väistötiloja. Väistötiloja tarvitaan osittain myös siksi, että sisäilmaongelmien takia vain pientä osaa Söderkullan koulukeskuksesta Opintiellä käytetään. Sivistysvaliokunta käsittelee ehdotusta väistötiloiksi keskiviikkona 30.5.2018.

Sipoon kunta on tilannut Opintien pisteeseen paviljongit, joissa opetusta järjestetään lukuvuosina 2018⎯2020. Paviljongit valmistuvat ensi syksynä. Niiden arvioitu valmistumisaika on lokakuun lopussa. Alkusyksystä, ennen paviljonkien valmistumista käytetään muita väistötiloja.

Ehdotuksen mukaan osa luokista opiskelee alkusyksyn Miilin tien nykyisen koulurakennuksen tiloissa ja osa luokista opiskelee väistötiloissa Leppätien koulussa, Salparin koulussa ja Edupolin tiloissa Porvoossa.

Sipoon kunta järjestää kaikkiin väistötiloihin tilausbussikuljetuksen lukujärjestyksen mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään siellä, missä 1. ja 2. luokan oppilaat opiskelevat. Oppilaiden huoltajia on tiedotettu tarkemmista järjestelyistä erikseen.

Mahdollisimman vähän muuttoja

Ehdotuksessa Sipoonlahden koulun luokat on sijoitettu väistötiloihin sillä periaatteella, että yhdenkään luokan ei tarvitse muuttaa kahdesti rakennuksesta toiseen ennen laajennuksen valmistumista. Kukin vuosiluokka on myös haluttu pitää samassa toimipisteessä kaikkine rinnakkaisluokkineen.

Myös muita vaihtoehtoja väistötiloiksi on tutkittu. Esimerkiksi Helsingin Sakarinmäen koulun tiloja on harkittu Edupolin tilojen sijaan. Sakarinmäkeen ei kuitenkaan olisi mahtunut kaikki oppilaat, jotka mahtuvat Edupolin tiloihin, joten luokkia olisi jouduttu sirottelemaan vielä useampaan paikkaan. Tästä syystä päädyttiin ehdottamaan muita väistötilaratkaisuja.

Osa Miilin alueen rakentamista

Sipoonlahden koulua laajennetaan, koska oppilasmäärä alueella kasvaa. Laajennus on yksi osa Miilin alueen rakentamista. Miilin alueella parannetaan Sipoonlahden koulua sekä rakennetaan Söderkullan liikuntapuisto ja uusi linja-autoterminaali. Tarkoituksena on tarjota sipoolaisille toimivampia palveluita ja parempia mahdollisuuksia oppia ja harrastaa.

Sipoonlahden koulun laajennus valmistuu kesällä 2019. Laajennuksen rakentamisen jälkeen nykyisen koulun tiloja muutetaan siten, että vanha ja uusi osa muodostavat yhtenäisen ja tilankäytöllisesti tehokkaan kokonaisuuden. Nykyisen koulurakennuksen muutostyöt alkavat kesällä 2019. Täysin uudistunut koulu ja oppimisympäristö otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Väistötiloista antaa lisätietoja:

Sipoon kunnan sivistysjohtaja Kurt Torsell, kurt.torsell@sipoo.fi, puh. 040 1914410

Miilin alueen rakentamisesta antaa lisätietoja:

Sipoon kunnan projektisuunnittelija Ilona Heikkinen, ilona.heikkinen@sipoo.fi, puh. 040 191 4231


Viimeksi muokattu
28.05.2018