< Ajankohtaista
21.06.2018

Sipoon kunta palkitsee koko henkilöstön hyvästä työstä

Sipoon kunnan henkilöstö saa kertapalkkion kunnan vuoden 2017 tuloksesta ja säästöohjelma Operaatio Kattilankannen eteen tehdystä työstä. Sipoon kunnan tulos oli vuonna 2017 positiivinen, ja Operaatio Kattilankannella arvioidaan saavutetun noin 6 miljoonan rakenteellinen tuloslaskelman parannus. Kunnanhallitus päätti asiasta kokouksessaan 19.6.2018.

Työntekijöiden palkitsemista esittivät henkilöstöjärjestöt. Kaikki työntekijät palkitaan samalla summalla. Edellytyksenä on, että työntekijä on ollut töissä vuonna 2017 vähintään 8 kalenterikuukautta ja on edelleen Sipoon kunnan palveluksessa palkkion maksuaikana. Työntekijät voivat valita, haluavatko he 200 euroa rahapalkkana vai 200 euron edestä Smartum-etua. Kertapalkitseminen tulee maksuun tai käyttöön lokakuussa. Henkilöstön kertapalkitseminen tuo kunnalle noin 200 000–250 000 euroa kustannuksia.

Kunnan johdolle, eli kunnanjohtajalle, osastojen johtajille sekä talous- ja hallintojohtajalle, maksetaan tulospalkkiot vuoden 2017 osalta johdon tulospalkkiokriteerien mukaisesti. Heidän tulospalkkion perusteena ovat siis edellisen kauden strategiset ja sitovat tavoitteet. Henkilöstön palkkiota ei makseta johdolle.

Nyt henkilöstölle maksettavan kertapalkkion on tarkoitus olla ainutkertainen. Sipoon kunta on uudistamassa palkitsemisjärjestelmää yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Uudistamisen periaatteina ovat muun muassa oikeudenmukaisuus, työn tavoitteellisuus ja avoimuus. Palkitsemisjärjestelmän uudistuksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteeseen mennessä ja sitä aiotaan soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 2018 arviointiin.

 


Viimeksi muokattu
21.06.2018