< Ajankohtaista
30.08.2018

Asukkaat kokevat turvallisuuden hyväksi

Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmä toteutti keväällä turvallisuuskyselyn alueen kunnissa. Kyselyyn vastasi 721 henkilöä Porvoon, Sipoon, Askolan, Pukkilan, Myrskylän, Loviisan ja Lapinjärven kunnista. Vastanneista neljäsosa, 175 henkilöä, asuu Sipoossa.

Kysely toteutettiin avoimena kyselynä verkossa sekä paperiversiona muun muassa kirjastoissa. Vastaava turvallisuuskysely on toteutettu aikaisemmin vuosina 2014 ja 2016.

Arjen turvallisuutta lähestyttiin kyselyssä kolmesta eri näkökulmasta: turvallisuuden tunnetta heikentävät seikat, turvallisuuden tunnetta vahvistavat seikat sekä omat vaikutusmahdollisuudet turvallisuuteen.

Vastaajista liki 90 prosenttia koki turvallisuudentunteen kokonaisuudessaan hyväksi tai erittäin hyväksi. Turvallisuudentunne oli kasvanut kuusi prosenttia edellisestä kyselystä. Sitä vahvistavat vastaajien mielestä etenkin ihmissuhteet, asuinympäristö, kodin olosuhteet sekä tekniset apuvälineet, kuten kännykkä, hälytyslaitteet ja turvapuhelimet.

Turvallisuudentunnetta heikentävinä seikkoina pidettiin yleistä liikennekäyttäytymistä, liukastumista tai kaatumista. Myös talous ja toimeentulo sekä rikollisuus mainittiin. Varsinkin liukastuminen ja kaatuminen heikensivät vastaajien turvallisuudentunnetta edellisiä kyselyitä enemmän.

Osa-alueet, joissa vastaajilla oli mielestään hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja lähipiirin turvallisuuteen olivat ihmissuhteet, kodin olosuhteet sekä tiedon aktiivinen hankkiminen ja soveltaminen. Myös lasten ja nuorten ohjaaminen ja kasvattaminen nousivat esille tärkeänä vaikuttamisen keinona. Vähiten koettiin mahdollisuutta vaikuttaa häiriökäyttäytymiseen ja järjestyshäiriöihin sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun.

Itä Uudenmaan turvallisuustyöryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Kyselyn tulokset otetaan huomioon kuntien turvallisuussuunnitelmissa.

Tutustu koko kyselyn tuloksiin sekä sipoolaisten vastauksiin.

Lisätietoja:

- lapsi-ja perhepalveluiden palvelujohtaja Maria Andersson, puh. 040 510 9932, maria.andersson@porvoo.fi ja 
- suunnittelija Ann-Sofie Nylund, puh. 040 169 7171, ann-sofie.nylund@porvoo.fi


Viimeksi muokattu
07.12.2018