< Ajankohtaista
04.09.2018

Sipoon päiväkodeissa siirrytään hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen ja lasten läsnäolojen digitaaliseen kirjaamiseen

Sipoon päiväkodeissa siirrytään hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen ja lasten läsnäolojen digitaaliseen kirjaamiseen
Huoltajat pääsevät ilmoittamaan lastensa hoitoajat jatkossa e-palvelussa paperikyselyiden sijaan. Lisäksi Sipoon kaikissa päiväkodeissa otetaan käyttöön lasten digitaalinen sisään- ja ulos kirjaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltajat leimaavat lapsensa sisään ja ulos "läpyskällä", kun tuovat ja hakevat lasta hoidosta. Sipoon varhaiskasvatuspalvelut ottaa käyttöön uudet digitaaliset toimintatavat syys-lokakuun aikana.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen mahdollistaa esimerkiksi erilaisista paperisista loma-aikojen hoidontarvekyselyistä luopumisen. Lisäksi sähköisen sisään- ja uloskirjaamisen ansiosta henkilökunnan ei enää tarvitse kirjata lasten läsnäolotietoja erikseen ja tiedot ovat aina tarvittaessa saatavissa Sipoon varhaiskasvatuspalveluiden järjestelmistä.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen alkaa 17.9.2018 alkaen kaikissa Sipoon kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Lapselle tarvittavat hoitoajat ilmoitetaan jatkossa eVarhaiskasvatus-portaalissa. Hoitoaikojen ilmoittaminen portaalissa on helppoa. Portaali avautuu käyttöösi 17.9.2018, jonka jälkeen kaikki etukäteen tiedossa olevat hoitoajat tulisi ilmoittaa portaalissa. Portaalissa huoltajat ilmoittavat siis lapsen hoitotarpeen, eli esimerkiksi loma-ajan poissaolot päivähoidosta ilmoitetaan portaaliin. Portaaliin voi ilmoittaa myös, jos tietää etukäteen, että lapsi on poissa esimerkiksi lääkärikäynnin takia. Tieto menee e-palvelun kautta päiväkotiin ja päiväkodin sähköisiin järjestelmiin suoraan. Äkilliset sairastumiset ja äkilliset poissaolot tulee ilmoittaa puhelimitse lapsen varhaiskasvatusyksikköön.

Lasten läsnäolojen kirjaaminen tulee digitaaliseksi kaikissa päiväkodeissa 1.10.2018. Päiväkotiin tulee tuolloin ulko-ovien läheisyyteen paikka, jossa jokaiselle lapselle on oma "läpyskä". Kun huoltaja tuo lapsen päivähoitoon, näyttää hän läpyskää ryhmän puhelimeen. Näin lapsi kirjataan sisään. Samoin toimii uloskirjaus, kun lapsi haetaan pois hoidosta. Päiväkodin henkilökunta neuvoo ja ohjeistaa kirjaamista alkuun päiväkodissa.

Muutamissa yksiköissä Sipoossa on ollut jo aiemmin käytössä digitaalinen kirjaus kokeiluna ja se on koettu hyödylliseksi toimintatavaksi. Näissä kokeiluyksiköissä on jo siirrytty uuteen digitaaliseen kirjausjärjestelmään 1.9.2018 alkaen. Käytännössä vain kirjaukseen käytettävä "läpyskä" on näissä yksiköissä vaihtunut tuolloin uuteen läpyskään.

Uusiin digitaalisiin palveluihin siirtymisen mahdollistaa varhaiskasvatusohjelman uudistukset. Tiedot eVarhaiskasvatus-portaalista siirtyvät suoraan varhaiskasvatusohjelmaan. Uudistusten myötä myös lapsen hoito- ja maksupäätökset toimitetaan perheille jatkossa sähköisesti eVarhaiskasvatus-portaalin kautta, jos huoltaja antaa siihen luvan.

Lisätiedot:
Suunnittelija Elina Sarin, 050 354 3859, elina.sarin@sipoo.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja, 050 3625 279, mervi.keski-oja@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
04.09.2018