< Ajankohtaista
27.09.2018

Miten sinä kehittäisit pysäköintiä Sipoossa? – Vastaa nyt kyselyyn ja vaikuta!

Miten sinä kehittäisit pysäköintiä Sipoossa? – Vastaa nyt kyselyyn ja vaikuta!
Sipoon kunta on aloittanut koko Sipoota koskevien pysäköintilinjausten laatimisen. Kaikilla sipoolaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa linjausten laadintaan ja pysäköinnin kehittämiseen vastaamalla verkkokyselyyn pysäköinnistä. Verkkokysely on avoinna sunnuntaihin 30.9. saakka.

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä pysäköinnin nykytilasta Sipoossa ja tarpeista pysäköinnin kehittämiselle. Kyselyssä voi merkitä kartalle paikat, joissa pysäköintiä tulisi kehittää. Lisäksi kyselyssä kysytään sipoolaisten näkemyksiä esimerkiksi pyörien pysäköintipaikoista, asuinalueiden pysäköintipaikkojen riittävyydestä ja pysäköinninvalvonnasta.

Kyselyn tulokset huomioidaan pysäköintilinjausten laadinnassa. Työssä kartoitetaan pysäköinnin nykytila kunnassa, asetetaan tavoitteet pysäköinnin kehittämiselle kestävän liikkumisen edellytysten mukaisesti sekä määritellään pysäköinnin kehittämistoimet ja suunnittelulinjaukset.

Kyselyyn voi käydä vastaamassa tästä linkistä sunnuntaihin 30.9. saakka. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkinnoksi lahjakortteja Gumbostrand Konst & Formiin.


Viimeksi muokattu
27.09.2018