< Ajankohtaista
29.10.2018

Yhteishanke henkilöjunaliikenteen aloittamiseksi Kerava-Nikkilä rataosuudelle etenee

Sipoon kunta ja Keravan kaupunki jatkavat ratahankkeen valmistelua yhteistyössä HSL:n kanssa. Lisäksi Sipoon kunta ja Keravan kaupunki hakevat Liikenneviraston ratapilottiin.

Henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Nikkilän ja Keravan välillä mahdollistaa Sipoon taajamakeskusten, Nikkilän ja Talman, sekä Keravan Ahjon kehittämisen ja rakentamisen raideliikenteeseen tukeutuen.

Sipoon kunnan ja Keravan kaupungin tavoitteena on saada henkilöjunaliikenne toimimaan jo ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Henkilöjunaliikenne välillä Kerava-Nikkilä vahvistaisi alueen elinvoimaa sekä loisi paremmat edellytykset kasvulle, kohtuuhintaiselle asumiselle, työpaikkojen syntymiselle sekä palveluiden kehittymiselle. Näin hanke edistää myös Uudenmaan maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita.

Työ henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi Kerava-Nikkilä rataosuudella on edennyt Sipoon, Keravan ja HSL:n yhteistyönä. Henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi perustetun yhteishankkeen ja poliittisen ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin kesäkuussa, ja työ on jatkunut kesän ja syksyn ajan. Tarkoituksena on viedä hanketta eteenpäin ns. MAL-hankkeena, jolloin valtio on mukana hankkeen investointikustannuksissa.

"Henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Nikkilän ja Keravan välillä on Sipoon keskeisin keino saavuttaa MAL-sopimuksessa esitetyt muun muassa kestävään liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvät tavoitteet. Siksi sitä kannattaa viedä eteenpäin nopealla aikataululla. Päätimme yhdessä nostaa hankkeen KUUMA-seudun kärkihankkeeksi", toteaa Sipoon valtuuston sekä yhteisen ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Vestman.

"Tässä hankkeessa etuna on jo olemassa oleva valmis raideyhteys, jonka vuoksi hankkeen investointikustannukset ovat muihin raideliikenteen hankkeisiin verrattuna varsin vähäiset. Henkilöjunaliikenteen ripeä aloittaminen on sekä Keravan että Sipoon etu. ", sanoo Keravan hallituksen puheenjohtaja Samuli Isola.

Perustetun yhteishankkeen lisäksi Sipoon kunta ja Keravan kaupunki ovat hakeneet mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) pilottiin, jonka tavoitteena on löytää toimivia pitkän aikavälin lähiliikennöintikokonaisuuksia. LVM:n pilotti-hakemuksessa Sipoon kunta ja Keravan kaupunki haluavat kehittää olemassa olevaa rataosuutta Keravan ja Nikkilän välillä henkilöliikenteelle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alueellisia pilottihanke-ehdotuksia, jotka koskisivat liikkumistarpeita ja palvelutasoa sekä lippujärjestelmiä. Kunnat ja maakuntien liitot voivat muodostaa yhteenliittymiä ja hakea mukaan pilottiin. LVM valitsee pilottiin mukaan 1-3 aluetta. Pilottihanke kestäisi alustavasti noin 2.5 vuotta, ja käynnistyisi aikaisintaan joulukuussa 2019.

Lisätiedot:
Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas@sipoo.fi, 0407529803
Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, kirsi.rontu@kerava.fi, 0403182888


Viimeksi muokattu
29.10.2018