< Ajankohtaista
18.12.2018

Sipoossa nostetaan muun muassa lastentarhanopettajien, opettajien ja kotihoidon henkilökunnan palkkoja

Sipoon kunta suuntaa paikallisen järjestelyvaraerän muun muassa lastentarhanopettajien, opettajien sekä kotihoidon sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkoihin. Ammattijärjestöt ja työnantaja ovat neuvotelleet syksyn aikana virka-ja työehtosopimusten paikallisesta järjestelyvaraerästä, joka maksetaan 1.1.2019 lähtien. Neuvotteluissa päätettiin, miten ja mille ammattiryhmille erä kohdistetaan eri sopimusaloilla.

Neuvottelut saatettiin loppuun tiistaina 11.12.2018, kun järjestöt ja työnantajan edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist allekirjoittivat sopimukset.

-Olen tyytyväinen, että neuvottelut on käyty hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Kilpailu työvoimasta on pääkaupunkiseudulla kovaa ja luo haasteita myös Sipoon kunnalle työnantajana, Kaj Lindqvist sanoo.

Suurimman sopimusalan (KVTES) järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Muun muassa lastentarhanopettajien tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 100 eurolla ja kotihoidon sairaanhoitajien ja lähihoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja 80 eurolla. Erän käytössä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman laajasti koko sopimusalaa.

Toiseksi suurimman sopimusalan, opettajien (OVTES), kohdalla on käytössä kalleusluokat. Sipoo kuuluu kalleusluokkaan II, mutta neuvotteluissa sovittiin, että tehtäväkohtaiset palkat nostetaan samalle tasolle kuin kalleusluokka I palkat.

Muiden sopimusalojen kohdalla (tuntipalkkaiset, tekninen sopimus ja lääkärit) korotetaan myös tehtäväkohtaisia palkkoja ja perustuntipalkkoja. Teknisen sopimuksen kohdalla tulee lisäksi korotus henkilökohtaisiin lisiin.


Viimeksi muokattu
18.12.2018