< Ajankohtaista
11.01.2019

Väliaikainen kiertotie on käytössä Isolla Kylätiellä

Väliaikainen kiertotie on käytössä Isolla Kylätiellä
Tarkista kuvasta (alla) suojateiden paikat, etuajo-oikeudet ja väistämisvelvollisuudet!

Ison Kylätien saneerauksen toinen vaihe alkoi vuoden 2018 lopulla. Katurakentamisen työmaa-alue on laajentunut Ison Kylätien ja Uudensillantien risteykseen päin. Tammikuusta 2019 lähtien on urakoitsija ottanut käyttöön Ison Kylätien suuntaisen kiertotien. Kiertotie mahdollistaa, ettei Isoa Kyläteitä tulla sulkemaan katutyömaan aikana.

Katutyömaan aikana Isolla Kylätiellä on useita muutoksia ja poikkeuksia liikennejärjestelyissä. Isolla Kylätiellä on normaalisti etuajo-oikeus myös väliaikaisen kiertotien kohdalla. Väistämisvelvollisuus on Uudensillantien suunasta kääntyvillä sekä Wessman-talon ja Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskukselta päin tulevilla. Wessman-talon ja Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskukselta päin tulevilla on STOP-merkki ennen väliaikaiselle kiertotielle kääntymistä. Erityisen tärkeää on huomioida suojatie Isolla Kylätiellä Uudensillantien ja väliaikaisen kiertotien risteyksen lähettyvillä (katso kuva).

Kiertotien liikennejärjestelyt Iso Kylätiellä.

Ison Kylätien saneerauksen toisessa vaiheessa Ison Kylätien ja Uudensillantien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Lisäksi Enterin paikoitusalueiden ja entisen Iso Kylätie 10 -tontin kohdalle rakennetaan uusi paikoitusalue. Ison Kylätien saneerauksen toisen vaiheen on suunniteltu valmistuvan kevään 2019 aikana.


Viimeksi muokattu
11.01.2019