< Ajankohtaista
11.03.2019

Nikkilän ja Kirkonkylän asemakaavojen mukaisten katualueiden haltuunotto on alkanut

Nikkilän ja Kirkonkylän asemakaavoissa käyttötarkoitukseltaan katualueiksi määritellyt alueet otetaan vähitellen haltuun ja kunnan omistukseen. Sipoon kunta on hakenut Maanmittauslaitokselta toimituksia koskien voimassa olevien asemakaavojen mukaista katualueiden haltuunottoa. Toimitusten myötä katualueiden omistus siirtyy nykyisiltä maanomistajilta kunnalle.

Maanmittauslaitos lähettää erikseen toimituskutsun kaikille niille kiinteistönomistajille, joita tulevat toimitukset koskevat. Lohkomistoimituksessa käsitellään alueelle ensimmäisenä laaditun asemakaavan mukaiset kadut. Asemakaavamuutoksissa katualueeksi osoitettujen alueiden lunastamista käsitellään lunastustoimituksessa. Lunastustoimituksessa tutkitaan, onko kiinteistönomistajilla oikeus saada korvaus katualueesta.

Toimituksien tarkoituksena on selkeyttää alueen kiinteistörekisteriä ja parantaa maanomistajien tasapuolista kohtelua maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen. Toimituksien perusteella ei aloiteta rakentamattomien kaavan mukaisten katujen rakentamistöitä eikä olemassa olevien katujen parantamistöitä, vaan mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvista rakennustöistä ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

Ensimmäiset Kirkonkylän alueet lohkottiin tammikuun lopussa 2019, ja toimitukset jatkuvat lähivuosina. Yhteensä toimitukset tulevat koskemaan arviolta satoja maanomistajia.

Lisää tietoa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta:
Lohkomistoimitukset
Lunastustoimitus

Lisätietoja:
Maanmittausinsinööri Teemu Laine, Sipoon kunta, teemu.laine@sipoo.fi, puh. 040 144 0363


Viimeksi muokattu
11.03.2019