< Ajankohtaista
12.03.2019

Kunnan yllätystarkastuksilla yksityisiin hoivakoteihin ei löytynyt huomautettavaa

Sipoon kunnan sosiaaliviranomaiset ovat tehneet yllätystarkastuksia kunnan alueella sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin helmikuussa. Valvontakäynneillä ei havaittu mitään huomautettavaa hoivakotien toiminnassa.

Yllätystarkastusten taustalla ovat julkisuudessa esillä olleet yksityisten hoivakotien toiminnassa ilmenneet epäkohdat. Valvontakäynneillä kiinnitettiin huomiota henkilökunnan työvuorotaulukoiden oikeellisuuteen ja henkilöstömäärän riittävyyteen työvuoroissa. Valvontakäyntien yhteydessä todettiin henkilöstömäärien olevan työvuorotaulukoissa luvanvaraisten mitoitusten mukaisia. Käyntien yhteydessä myös haastateltiin asukkaita ja paikalla olleita omaisia, joilla kenelläkään ei ollut mitään erityistä huomautettavaa. Hoivakotien tilat olivat siistit, ja toiminnassa vaikutti kaikki olevan kunnossa. Käyntien yhteydessä ei siis tullut esiin mitään huomautettavaa.

Tiivistä yhteistyötä

Kunnalla on ollut tiivistä yhteistyötä jo aiemmin hoivakotitoimijoiden kanssa ja yhteistyö tulee jatkumaan. Esimerkiksi yksityisten hoivakotien henkilöstölle on järjestetty ja tänäkin vuonna tullaan järjestämään yhteisiä koulutustilaisuuksia kunnan henkilöstön kanssa.

Hoivakotiyksiköissä myös kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta ja tarvittaessa palautteet käydään läpi joko asukkaan kotikunnan tai Sipoon kunnan edustajien kanssa. Hoivakotitoimijat seuraavat laatuohjelman mukaisia kriteereitä kuukausittain ja kaikki mahdolliset poikkeamat esimerkiksi toiminnassa, läheisyhteistyössä, ulkoilussa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmissa selvitetään.

Lisäksi toukokuussa kunta järjestää yksityisissä hoivayksiköissä asuvien omaisille omaistenillan, johon kutsutaan myös kyseisten yksiköiden esimiehet paikalle. Tavoitteena tapaamiselle on kunnan ja yksityisten hoivakotien kumppanuuden vahvistaminen.

Kunnan sosiaaliviranomaiset tulevat myös saamaan koulutusta, kun Etelä -Suomen aluehallintovirasto järjestää itäisen Uudenmaan kunnille valvontakoulutusta kevään aikana.


Viimeksi muokattu
12.03.2019