< Ajankohtaista
14.03.2019

Jokipuiston koulun sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet

Sipoossa Jokipuiston koulussa on tehty aktiivisesti sisäilmakorjauksia ja tutkimuksia keväästä 2018 lähtien. Korjaukset ovat edenneet koulussa suunnitellusti, ja korjauksia sekä tutkimuksia jatketaan aktiivisesti. Sisäilmatutkimuksissa havaittiin kuitenkin uusia epäkohtia, kuten mikrobeja sisäilmanäytteissä neljässä tilassa. Tämän vuoksi tehdään heti muun muassa lisää rakennetutkimuksia, joiden tulokset valmistuvat myöhemmin. Lisää tietoa saadaan myös, kun oppilaille ja henkilökunnalle tehtyjen oirekyselyiden tulokset valmistuvat.
Kellaritilat kuivatettu

Korjaukset ovat edenneet koulussa suunnitellusti. Kellaritilat on saatu kuivatettua ja aiemmin käytöstä poistettu puukäsityöluokka on saatu kuntoon. Tilasta otetuissa rakennenäytteissä ei ole todettu enää poikkeavaa tuoreissa tutkimuksissa. Puukäsityöluokassa selvitetään vielä lähdettä mineraalikuiduille, koska tilasta otettu tarkastusnäyte ylitti raja-arvon mineraalivillakuitujen osalta.

Kellaritilasta yläkertaan avoinna olevien läpivientien tiivistys saatiin valmiiksi vuoden 2018 lopussa. Merkkiaine-tutkimuksessa todettiin tiiveyttä tarkastaessa kuitenkin edelleen epätiiviitä kohtia ja läpivientejä, joten tiivistystyötä jatketaan. Koulun käytäviltä on löytynyt myös vaakahormit käytäväkaappien päältä, jotka tulee puhdistaa ja myös tiivistää.

Koulun vanhemman rakennuksen ulkopuoliset työt aloitetaan toukokuussa 2019. Rakennuksen vierusta kaivetaan auki maaurakoitsijan toimesta. Urakassa uusitaan perustuksen kuivanapitojärjestelmä, eli vedeneristykset ja salaojat. Lisäksi perustuksen viereiset kaivumaat vaihdetaan ja pihan pintakaatojen kallistukset tehdään niin, että ne viettävät perustuksista poispäin. Työ saadaan päätökseen kesän 2019 aikana.

Koulussa uusitaan myös tällä hetkellä kiinteistöautomaatiota, jonka jälkeen pystytään muun muassa paremmin seuraamaan lämmityksen ja ilmanvaihdon toimivuutta. Uuden puolen ilmanvaihto on saatu jo toimimaan paremmin. Kyseiseen rakennukseen tehdään vielä ilma-vaihtokanavien puhdistus ja järjestelmän tasapainotus keväällä 2019.

Sisäilmatutkimukset ja välipohjan rakennenäytteet

Koulun vanhalta ja uudelta puolelta on otettu sisäilmanäytteitä raportoituun oireiluun perustuen ja eri kohdista rakennusta kokonaiskuvan saamiseksi loppuvuonna 2018 ja alkuvuodesta 2019. Valituista tiloista otettiin näytteet mikrobeista, mineraalikuiduista ja VOC-aineista (haihtuvat orgaaniset aineet).

Tutkimustuloksissa vanhalla puolella monistustilassa 215 ja luokkatilassa 235 sekä uudella puolella tekstiilityön luokassa ja väestönsuojassa on todettu sisäilmanäytteissä mikrobeja. Näissä tiloissa tehdään heti tarkemmat rakennetutkimukset. Lisäksi luokissa 137, 213 ja 235 todettiin yksittäisten VOC-aineiden viitearvojen ylityksiä. Näiden VOC-aineiden lähteitä lähdetään selvittämään tarkemmin ottamalla materiaalinäytteitä. Tulokset rakennetutkimuksista ja materiaalinäytteistä saadaan kevään 2019 aikana.

Koulun vanhan osan mineraalikuitujen näytteet olivat kunnossa puukäsityöluokkaa lukuun ottamatta. Tältä osin tehdyt tiivistyskorjaukset ovat siis onnistuneet. Koulun uuden puolen mineraalikuitunäytteiden otto on vielä kesken, ja näiden näytteiden tulokset valmistuvat myöhemmin maaliskuussa 2019.

Vanhalla puolella tutkittiin myös rakennenäytteiden avulla 1.kerroksen ja kellarikerroksen välistä välipohjaa. Välipohjassa on 1930-luvulle tyypillistä täytemateriaalia: syvemmällä pohjalla on orgaanista täyteainesta (turvetta, kaarnaa, pellavaa, muita luonnonmateriaaleja sekä orgaanista rakennusjätettä) sekä päällikerroksessa tiilimurskaa ja koksikuonaa. Päällimmäisestä kerroksesta otettiin 18 rakennenäytettä, joista kahdessa näytteessä luokkatiloissa 128 ja 130 todettiin viitteitä vaurioista. Tämän jälkeen laajennettiin näytteenottoa syvemmälle orgaaniseen ainekseen. Rakennenäytteitä otettiin viisi kappaletta ja näiden näytteiden tulokset saadaan myöhemmin maaliskuussa 2019. Tulosten valmistuttua linjataan mahdollisia korjauksia ja sitä, onko tarvetta tehdä vielä laajempia tutkimuksia. 2.kerroksen välipohjarakenne (kaksoislaattapalkisto, jossa on ilmatilaa) ja yläpohjan rakenne kartoitetaan myös maaliskuussa.

Korjauksia ja tutkimuksia jatketaan aktiivisesti

Kunnan Toimitilat -yksikkö jatkaa Jokipuiston koulun korjauksia ja tutkimuksia. Lähtökohtana on, että koulun sisäilma-asiat ja korjaukset saataisiin mahdollisimman pian kuntoon laadukkaasti. Tulevien korjausten tarkempi laajuus selviää rakennetutkimusten ja rakennenäytteiden tulosten valmistumisen jälkeen, arviolta huhtikuussa 2019.

Kunta toimittaa korjausten etenemisestä ja tutkimustuloksista säännöllisesti tietoa viranomaisille. Koulussa on pidetty monialalainen tarkastus 5.2.2019 Porvoon ympäristöterveydenhuollon kanssa ja aluehallintoviraston (AVI) työsuojelutarkistus 24.10.2018.

Koulussa tutkimuksia tehnyt tutkimustaho tekee myös erillisen altistumisolosuhteiden arvion, josta pyydetään kannanotto terveydenalan asiantuntijalta huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Koulussa on tehty lisäksi THL:n sisäilmakysely oppilaille ja työterveyshuollon sisäilmakysely työntekijöille viikolla 7. Näiden kyselyiden tulokset saadaan arviolta viikoilla 11-12.

Asiasta on julkaistu 6.11.2018 aiempi lehdistötiedote, jossa kerrottiin tarkemmin Jokipuiston koulussa tehtävien korjausten lähtökohdista ja taustasta.


Viimeksi muokattu
14.03.2019
tagit: koulut