< Ajankohtaista
27.03.2019

Esitys tilinpäätökseksi: Sipoon kunnan vuoden 2018 tilinpäätös ylijäämäinen

Sipoon taloudellinen tulos vuodelle 2018 oli positiivinen, käy ilmi kunnanhallituksen ehdotuksesta tilinpäätökseksi. Kunnan tilikauden 2018 tulos oli 0,2 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,5 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 7,8 miljoonaa euroa. Sipoon tulos oli nyt neljättä vuotta peräkkäin positiivinen. Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä kokouksessaan tiistaina 26.3.2019.

– On myönteistä, että tilinpäätöksen ylijäämä on 1,5 miljoonaa euroa ja on vain 370 000 euroa huonompi kuin talousarviossa. Tulos on niukasti positiivinen. On muistettava, että Kuntaliiton ennusteen mukaan kaksi kolmesta Suomen kunnasta tekee alijäämäisen tilinpäätöksen. Kunnan lainakanta on vielä kohtuullinen, eli 3342 euroa per asukas. Uskon myönteisen verokertymän jatkumiseen tänäkin vuonna, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist.

Kunnanjohtaja Mikael Grannas nostaa kuitenkin esiin sen, että vuoden 2018 tulos oli 4 milj. euroa negatiivinen ilman tontinmyyntituloja.

-Jotta kunta pystyy kestävästi rahoittamaan asukasmäärän kasvun tuoman investointitarpeen, meidän täytyy pystyä käyttämään tontinmyyntitulot investointien rahoittamiseen. Kun kunnan tuloksen pitäisi olla positiivinen jo ilman tontinmyyntituloja, eivätkä tontinmyyntitulot saisi mennä kunnan muun toiminnan rahoittamiseen, vaan ne pitäisi voida käyttää investointeihin, Grannas kertoo.

Asukasmäärän kasvu Sipoossa on edelleen jatkunut nopeana ja tulee myös jatkumaan lähivuosina.

– Kunnan asukasluku oli vuoden viimeisenä päivänä 20 643, eli 333 asukasta enemmän kuin edellisvuonna, Grannas sanoo.

Yhtä asukasta kohti kunnan lainamäärä oli 3 343 euroa ja kuntakonsernin 3 762 euroa

Tilikauden 2018 vuosikate (mukaan lukien Sipoon Vesi) oli 0,4 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,6 milj. euroa talousarviota heikompi. Tilikauden tulos oli vain 0,17 milj. euroa, mutta 1,36 milj. euron poistoeron vähennyksestä johtuen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,53 milj. euroa.

Sipoon verotulot olivat 98,9 m€, mikä oli 2 m€ edellisvuotta enemmän. Kunnan lainamäärä vuoden lopussa oli 69 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohden on noussut edellisvuodesta 803 euroa. Kunta siis velkaantui lisää vuoden 2018 aikana ja lainamäärä vuoden lopussa oli 17,4 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Lainakannasta 15 milj. euroa oli lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen käyttötalouden nettomenot ylittivät 1,3 milj. eurolla muutetun talousarvion. Ylitykset kohdistuivat sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan menoihin. Kunnanhallituksen osalta tontinmyyntitulot alittivat budjetin. Maanmyynnistä saadut myyntivoitot olivat yhteensä 4,2 milj. euroa vuonna 2018, mikä on 1,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Toimintakulut olivat vuonna 2018 yhtä asukasta kohti 6 210 euroa per asukas, kun ne vuonna 2017 olivat 6 045 euroa.

–Kunnan kasvaessa olemme pyrkineet parantamaan tuottavuutta laskemalla ulkoisia toimintakuluja asukasta kohti. Tässä emme valitettavasti onnistuneet tänä vuonna, Grannas sanoo.

Kuntakonsernin tilikauden tulos oli 1,36 milj. euroa ja ylijäämä 1,1 milj. euroa.

Kunta investoi 33,5 milj. eurolla

Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 33,5 miljoonaa euroa. Sipoon kasvu vaikuttaa luonnollisesti palveluverkkoon. Useat rakennusprojektit olivat viime vuonna käynnissä ja jatkuvat tänä vuonna, kuten Sipoonlahden koulun laajennus, Päiväkoti Pikkusydämen rakennus ja Iso-Kylätien parannus. Viime syksynä avattiin peruskorjattu Nikkilän kirjasto.

Henkilöstökulut kasvoivat

Sipoon kunnassa työt tuotettiin vuonna 2018 yhteensä 1 203 henkilötyövuoden voimin. Nousua vuoteen 2017 verrattuna on 61 henkilötyövuotta.

Kunnan henkilöstökulut kasvoivat 3,3 milj. euroa eli 6,4 prosenttia ja olivat 56,9 milj. euroa sivukuluineen. Palkkamenoja nostivat erityisesti 1.5.2018 toteutettu kunta-alan palkkojen yleiskorotus sekä kunnan maksamat palkitsemis- ja kertaerät. Palkkamenojen kasvuun vaikutti myös edellisvuotta oleellisesti suurempi henkilöstöresurssien kokonaiskäyttö.

Tulevaisuuden näkymät

Sipoon kunnanvaltuuston joulukuussa 2018 hyväksymä talousarvio vuodelle 2019 perustuu 0,1 milj. euron tilikauden tulokseen sekä 21 milj. euron nettolainanottoon. Vuoden 2018 talousarviota heikompi tilinpäätös kuitenkin vaikeuttaa vuoden 2019 talousarvion toteutumista. Lähtökohtana on silti, että talousarvion kehyksessä pysytään, joten kunnan kulukurin on oltava tiukka vuoden 2019 aikana.

 


Viimeksi muokattu
27.03.2019