< Ajankohtaista
01.04.2019

Jokipuiston koulun sisäilmakyselyn tulokset valmistuneet – Juhlataloa hyödynnetään opetukseen keväällä

Jokipuiston koulussa tehtiin helmikuussa 2019 oppilaille Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely ja työterveys teki sisäilmakyselyn myös koulun työntekijöille. Molempien kyselyiden tuloksista käy ilmi, että Jokipuiston koulussa on tavallista enemmän oireilua.

Oireiluun ja koulussa tehtyihin teknisiin tutkimuksiin perustuen on kevään opetusta päätetty järjestää uudelleen. Jokipuiston koulun opetusta siirretään osittain muun muassa Juhlataloon kevään 2019 aikana. Syksyn 2019 osalta Sivistysvaliokunta tekee erikseen päätöksen väistötiloihin lähtemisestä tutkimustulosten valmistuttua.

Oppilaiden kyselyn tulokset

Oppilaiden kyselyyn vastasi yhteensä 135 oppilasta 3–6-luokilta. Vastausprosentti oli 79 %. Koulun kokonaisoppilasmäärä näissä ikäryhmissä on 170 henkilöä. THL:n kyselyssä kysytään sekä oireista että olosuhdehaitoista. Tuloksia verrataan muiden suomalaisten koulujen tuloksiin.

Tuloksista kävi ilmi, että Jokipuiston koulun oppilaat kokivat yksittäisiä olosuhdehaittoja keskimääräistä enemmän, kun verrataan muihin suomalaisiin alakouluihin. Oppilaat raportoivat kyselyssä tavanomaista hieman enemmän tunkkaista tai huonoa ilmaa ja luokan rauhattomuutta. Lisäksi melua oli koettu tavanomaista enemmän.

Myös oppilaiden raportoima oireilu oli tavanomaista yleisempää verrattuna muihin suomalaisiin alakouluihin. Tutkimuksen perusteella oppilailla oli tavanomaista enemmän hengitystieoireita ja yleisoireita sekä tavanomaista hieman enemmän silmäoireita. Sen sijaan iho-oireita raportoitiin tavanomaista vähemmän.

Työntekijöiden kyselyn tulokset

Kaikki koulun työntekijät vastasivat työterveyshuollon kyselyyn, eli vastausprosentti oli 100. Työterveyshuolto käytti loppuraportointiin varsinaisten kyselytulosten lisäksi työterveyshoitajan tekemän työpaikkaselvityksen raporttia, henkilöstöltä tiedotustilaisuudessa saatuja tietoja ja koulun rehtorin toimittamia lisätietoja.

Suurimmalla osalla työntekijöistä esiintyi ainakin kerran viikossa väsymystä ja päänsärkyä tai pääoireita, silmien ja nenän ärtymistä sekä käheyttä tai kurkun karheutta. Lisäksi vastaajista hieman alle puolella oli keskittymisvaikeuksia. Tulos oli tavanomaisesta poikkeava. Oirekyselyn perusteella vakavia oireita, esimerkiksi hengenahdistusta, ei esiintynyt kuitenkaan tavanomaista enempää.

Rakennenäytteiden tulokset

Helmikuussa 2019 otettujen tarkentavien rakennenäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Kyse on näytteistä, jotka otettiin kellarikerroksen ja 1. kerroksen välisen välipohjan orgaanisista täyteaineista. Viidestä näytteestä neljä oli kunnossa. Nämä neljä näytettä otettiin huonetiloista keskeltä. Yhdessä näytteessä, joka otettiin luokkatilasta 135 välipohjan ja ulkoseinän liittymästä, on vahva viite vauriosta. Kyseinen luokkatila on poistettu käytöstä ja odottaa tarkempia tutkimuksia. Koulu on siirtänyt oppilaat ja opetuksen sieltä toiseen luokkatilaan.

Maaliskuussa 2019 otettujen rakenne- ja lisänäytteiden tulokset saadaan huhtikuussa. Koulun uudenpuolen kuitunäytteiden tulokset valmistuvat maalishuhtikuussa. Koulun tutkimuksia myös laajennetaan koskemaan koko rakennusta, koska aiemmin on tutkittu vain osa tiloista.

Keväällä opetukseen tulossa lisätiloja käyttöön

Sivistysvaliokunta on tehnyt päätöksen keskiviikkona 27.3.2019, että Jokipuiston alueella olevan Juhlatalon molemmat kerrokset ja pienryhmätilat otetaan Jokipuiston koulun opetuskäyttöön mahdollisimman pian kevään 2019 aikana. Rakennukseen mahtuu arviolta 6-9 opetusryhmää ja lisäksi käytettävissä on pienryhmätiloja. Nikkilän alueelta otetaan myös käyttöön muita opetuskäyttöön sopivia vapaita tiloja, ensisijaisesti Wessman-talosta, Nikkilän koulukeskuksen C-osasta ja tarvittaessa Leppätien koulusta. Näiden osalta tulee kuitenkin ensin saada käytännön järjestelyt kuntoon (esim. kuljetukset ja ruokailut). Koulu tiedottaa näistä asioista tarkemmin oppilaiden huoltajille, kun siirtymiset tulevat ajankohtaisiksi.

Sivistysvaliokunta on myös linjannut, että virkamiesten tulee valmistella ja laatia suunnitelmat niin, että kaikki Jokipuiston koulun oppilaat voivat aloittaa tarvittaessa lukuvuoden 2019-2020 väistötiloissa. Syksyn väistötilojen sijainti pyritään saamaan vahvistettua kevään aikana. Väistötilat tulevat olemaan ensisijaisesti Nikkilän alueella opetuskäyttöön sopivissa tiloissa. Lopullinen päätös väistöön lähtemisestä tehdään kuitenkin vasta, kun saadaan tarkemmat tutkimustulokset ja korjauslaajuus selviää.

Tämän hetken arvio on, että koulun korjaukset tulevat kestämään joko syyslukukauden tai koko lukukauden 2019-2020 ajan. Tämän ajan oppilaat olisivat väistötiloissa. Korjausten päätyttyä oppilaat pääsevät palaamaan Jokipuiston koulun tiloihin. Asiasta tiedotetaan tarkemmin loppukesästä 2019.

 


Viimeksi muokattu
01.04.2019