< Ajankohtaista
17.04.2019

Sipoon kaavoitus keskittyy luomaan edellytykset väestönkasvulle ja Kerava–Nikkilä-henkilöjunaliikenteen avaamiselle

Sipoon kaavoitus keskittyy luomaan edellytykset väestönkasvulle ja Kerava–Nikkilä-henkilöjunaliikenteen avaamiselle
Sipoon kunta kehittää lähivuosina kaavoituksella etenkin Nikkilää ja pyrkii lisäämään monipuolista asuin- ja palvelutonttivarantoa tulevien juna-asemien vaikutusalueilla Nikkilässä ja Talmassa. Söderkullassa kaavoittaminen keskittyy keskustan kehittämisen ohella mahdollistamaan riittävän omakotitonttitarjonnan. Muun muassa näin linjataan painopisteistä kunnan uudessa kaavoitusohjelmassa vuosille 2019-2023. Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman 9.4.2019.

Kaavoituksen keskeisimpinä tavoitteina lähivuosina on luoda edellytykset väestönkasvulle ja henkilöjunaliikenteen käynnistymiselle Kerava–Nikkilä-rataosuudella. Henkilöjunaliikenteen avaaminen ja liikennöinnin kannattavuus vaativat runsaasti lisää asukkaita Nikkilään, johon vastataan kaavoittamalla monipuolisesti asumisen ja palveluiden tontteja juna-aseman vaikutusalueella. Lisäksi kaavoituksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa riittävällä kaavavarannolla yritysten määrän ja työpaikkaomavaraisuuden kasvu. Tämä aiotaan toteuttaa kaavoittamalla uusia yritystontteja liikenteellisesti edullisille paikoille Porvoon moottoritien varteen.

Kaavoitusohjelma asettaa tulevat kaavoitushankkeet tärkeysjärjestykseen ja ajoittaa ne lähivuosille. Yleiskaavoituksessa keskitytään ensiksi Nikkilän kaavarunkotyön sekä Pohjois-Paippisten, Sibbesborgin, Gumbo-Västerskogin ja Eriksnäsin osayleiskaavojen loppuun viemiseen, ja myös käynnistetään koko kunnan yleiskaavan päivitystyö lähivuosina. Asemakaavoituksessa tavoitteena on Nikkilässä käynnistää ensimmäisenä entisen linja-autoaseman korttelin sekä Nikkilän kartanon keskuksen ja aseman seudun kaavatyöt. Myös nykyisen Kuntalan korttelin kaavamuutos on tavoitteena käynnistää vielä tämän vuoden aikana. Talmassa luodaan pohjaa tulevaan juna-asemaan tukeutuvan taajaman kehittämiselle jo työn alla olevalla Talman keskustan eteläosan asemakaavatyöllä, joka on tavoitteena saada hyväksyttäväksi vuoden sisällä. Myös Söderkullassa viedään ensimmäisenä hyväksyttäväksi työn alla olevat Söderkullan kartanon asuinalueen, Massbyn Danielsbackan ja Itä-Taasjärven asemakaavat, jonka jälkeen käynnistetään mm. Söderkullan keskustan asemakaavan muutostyö.

–Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista. Tänä vuonna kaavoitusohjelman laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeiden priorisointiin ja aikataulutukseen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, kertoo asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen.

Voit tutustua kaavoitusohjelmaan ja kaavahankkeiden aikataulutukseen tästä linkistä (pdf).

Uusi väestöennuste arvioi Sipoon muuttovetovoiman vahvistuvan

Kaavoitukselle ja asuintonttivarannolle on Sipoossa tarvetta ja kysyntää uuden väestöennusteen mukaan. KUUMA-kunnat (kymmenen pääkaupunkiseudun kehyskuntaa) ovat tilanneet Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä väestöennusteen vuosille 2018-2040. MDI:n ennusteen mukaan Sipoo tulee kasvamaan kyseisinä vuosina jopa enemmän kuin Tilastokeskus on ennustanut ja Sipoon suhteellinen kasvu on voimakkainta kaikista KUUMA-kunnista. MDI:n ennuste laskee Sipoon asukasmääräksi vuonna 2040 yhteensä noin 26 570 asukasta. Asukkaiden määrä lisääntyisi Sipoossa siis yli 5 900 asukkaalla vuosina 2018-2040. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 28,6 prosentin kasvua.

Keskimäärin asukasluku Sipoossa kasvaisi MDI:n ennusteen mukaan vuodessa 269 asukkaalla. Väestönkasvua Sipooseen odotetaan muualta Suomesta, etenkin pääkaupunkiseudulta. MDI arvioi Sipoon muuttovetovoiman vahvistuvan tulevina vuosina.

MDI:n väestöennuste on laadittu kolmen osatekijän perusteella. Ne ovat luonnollinen väestönlisäys (syntyvyys ja kuolleisuus), kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Taustaoletuksena on, että maan sisäisen muuttoliikkeen muuttajien suhteellinen alttius muuttaa pysyy vastaavana kuin keskimäärin vuosina 2015–2017. Ennuste kuvaa useamman vuoden ajanjakson aikana odotettavissa olevaa todennäköistä kehitystä, ei yksittäisten vuosien väestölisäystä. MDI huomauttaa, että Sipoossa vuositason vaihtelut väestönkasvussa voivat olla erittäin suuria. Muuttoliikkeen vaihtelut riippuvat osin kaavoituksesta ja ovat hyvin riippuvaisia myös pääkaupunkiseudun kehityksestä.

Lisätiedot:
Asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi
Kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski, puh. 040 191 6082, suvi.kaski@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
17.04.2019