< Ajankohtaista
24.04.2019

Sipoon kunta vei viestiä tiehankkeista ja tiestön kunnosta ELY-keskukseen

Sipoon kunta vei viestiä tiehankkeista ja tiestön kunnosta ELY-keskukseen
Sipoon kunnan edustajat vierailivat Uudenmaan ELY-keskuksessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) huhtikuun alussa ja veivät viestiä Sipoolle keskeisistä tiehankkeista ja Sipoon tiestön kunnossapitotarpeista. ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa maanteiden kunnossapito, tiehankkeet ja liikenneturvallisuus. Sipoon kunta käy säännöllisesti vuoropuhelua Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja pyrkii edistämään siten tiehankkeita ja tiestön kunnossapitoa Sipoossa.

Sipoon kunnan edustajat tekninen johtaja Ilari Myllyvirta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist toivat esiin tapaamisessa muun muassa Söderkullantien ja Martinkyläntien huonon kunnon. Tapaamisessa keskusteltiin myös suunnitteilla olevasta Box-Hangelby kevyen liikenteen väylästä ja Söderkulla-Nikkilä kevyen liikenteen väylästä, jonka kunnanvaltuusto on valinnut seuraavaksi tärkeimmäksi toteutettavaksi kevyen liikenteen väyläksi heti väylien Nikkilä-Nikinmäki- ja Box-Hangelby toteutuksen jälkeen.

Sipoon kunta nosti esiin tapaamisessa myös esimerkiksi Brobölen risteyksen vaarallisuuden, Kerava-Nikkilä -radan avaamisen henkilöliikenteelle sekä tarpeen rekkaparkille ja linja-autojen pysähtymiselle Sipoonlahden liittymän yhteydessä Helsinki-Porvoo-moottoritiellä.


Viimeksi muokattu
24.04.2019