< Ajankohtaista
06.05.2019

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnat ovat alkaneet

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. tiedottaa: Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan keskittyvät hankkeet Itä-Uudenmaan alueella ovat aloittaneet neuvontatyönsä valtakunnallisen jätevesiviikon siivittämänä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hankkeet tarjoavat puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Hankkeet keskittyvät viemäriverkoston ulkopuolisiin, pääasiallisesti herkillä pohjavesialueilla sekä rantavyöhykkeillä sijaitseviin vakituisiin kiinteistöihin. Pääpaino on kiinteistökohtaisessa tiedotuksessa ja puhelin- sekä sähköpostineuvonnassa. Lisäksi neuvojat osallistuvat yleisötapahtumiin.
Saneerauksen tarpeen arviointi sekä aikataulut

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään viikolla 19. Jätevesiviikon aikana halutaan kannustaa haja-asutusalueella asuvia kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä kunto ja saneeraustarve.

Pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevat kiinteistöt ovat neuvonnan keskiössä. Puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä seuraavien toimien yhteydessä:

  • kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia
  • kiinteistölle asennetaan vesi-WC
  • kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja

Ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu on näissä töissä tärkeää. Kiinteistöltä on myös aina löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Jätevesineuvoja avuksi mieltä askarruttavissa kysymyksissä

Jätevesineuvontahankkeet tarjoavat asukkaille ja mökkiläisille maksutonta sekä puolueetonta neuvontaa. Neuvojan voi pyytää vierailemaan kiinteistöllä arvioimassa jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä auttamassa kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä. Neuvoja myös tarvittaessa opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteissä ja kertoo, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä.

Lapinjärven ja Loviisan alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019.

Porvoon, Mäntsälän, Myrskylän, Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Itä-Uusimaa 2019.

Molemmat hankkeet saavat valtion apua Uudenmaan ELY-keskukselta.

Yhteystiedot

Neuvo Itä-Uusimaa 2019
Jätevesineuvoja: Emma-Sofia Pippuri, puh. 050 337 8178
s-posti: emma-sofia.pippuri(at)vesi-ilma.fi
Neuvojan tavoittaa puhelimitse arkisin kello 9-15.

Tietoa hankkeen tapahtumista osoitteessa: www.facebook.com/porvoonjoenvesiensuojeluyhdistys. Seuraa myös paikallislehtiä ja tiedotusta!

Hankkeen kotisivut: www.vesi-ilma.fi

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnat ovat alkaneet

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan keskittyvät hankkeet Itä-Uudenmaan alueella ovat aloittaneet neuvontatyönsä valtakunnallisen jätevesiviikon siivittämänä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hankkeet tarjoavat puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Hankkeet keskittyvät viemäriverkoston ulkopuolisiin, pääasiallisesti herkillä pohjavesialueilla sekä rantavyöhykkeillä sijaitseviin vakituisiin kiinteistöihin. Pääpaino on kiinteistökohtaisessa tiedotuksessa ja puhelin- sekä sähköpostineuvonnassa. Lisäksi neuvojat osallistuvat yleisötapahtumiin.

Saneerauksen tarpeen arviointi sekä aikataulut

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään viikolla 19. Jätevesiviikon aikana halutaan kannustaa haja-asutusalueella asuvia kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä kunto ja saneeraustarve.

Pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevat kiinteistöt ovat neuvonnan keskiössä. Puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä seuraavien toimien yhteydessä:

· kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia

· kiinteistölle asennetaan vesi-WC

· kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja

Ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu on näissä töissä tärkeää. Kiinteistöltä on myös aina löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Jätevesineuvoja avuksi mieltä askarruttavissa kysymyksissä

Jätevesineuvontahankkeet tarjoavat asukkaille ja mökkiläisille maksutonta sekä puolueetonta neuvontaa. Neuvojan voi pyytää vierailemaan kiinteistöllä arvioimassa jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä auttamassa kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä. Neuvoja myös tarvittaessa opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteissä ja kertoo, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä.

Lapinjärven ja Loviisan alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019.

Porvoon, Mäntsälän, Myrskylän, Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Itä-Uusimaa 2019.

Molemmat hankkeet saavat valtion apua Uudenmaan ELY-keskukselta.

Yhteystiedot

Neuvo Itä-Uusimaa 2019

Jätevesineuvoja: Emma-Sofia Pippuri, puh. 050 337 8178

s-posti: emma-sofia.pippuri(at)vesi-ilma.fi

Neuvojan tavoittaa puhelimitse arkisin kello 9-15.

Tietoa hankkeen tapahtumista osoitteessa: www.facebook.com/porvoonjoenvesiensuojeluyhdistys. Seuraa myös paikallislehtiä ja tiedotusta!

Hankkeen kotisivut: www.vesi-ilma.fi

Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019

Vastaava jätevesineuvoja: Satu Kunnas, puh. 044 733 5652

s-posti: satu.kunnas(at)vesiensuojelu.fi

Jätevesineuvoja: Jennifer Holmberg, puh. 044 727 0332 (myös ruotsinkielistä neuvontaa)

s-posti: jennifer.holmberg(at)vesiensuojelu.fi

Neuvoja on tavoitettavissa puhelimitse ti-to kello 9-15.

Tietoa hankkeen tapahtumista osoitteessa: www.facebook.com/neuvolaplov2019

www.kymijoenvesijaymparisto.fi/neuvo


Viimeksi muokattu
06.05.2019