< Ajankohtaista
14.05.2019

Jokilaakson puistoon on luvassa viljelypalstoja ja rantaniittyä

Jokilaakson puistoon on luvassa viljelypalstoja ja rantaniittyä
Tekninen valiokunta hyväksyi Sipoon Jokilaakson viheralueiden ja puiston suunnitelman kokouksessaan maanantaina 13.5.2019. Suunnitelmassa on huomioitu avoin kulttuurimaisema ja Jokilaakson pitkä historia viljelyalueena. Vanhan kulttuurimaiseman ulkonäkö ja olemus säilytetään puistossa rantaniittyjen ja viljelypalstojen avulla. Puiston rakentamisen arvioidaan alkavan 2020.

Jokilaakson puistoon on tulossa leikkipaikka, viljelypalstoja ja rantaniitty sekä joen suuntaisia ulkoilureittejä. Nikkilän keskustan läheisyyteen rakennettava puisto heijastaa Sipoolle ominaista maisemaa. Puistoon on tulossa valaistu leikkipaikka eri-ikäisille lapsille. Leikkipaikkaan tulee maaseututeema, joka näkyy leikkivälineissä. Alueen itäreunalle niin sanottuun Aarrepuistoon on suunniteltu pikniknurmialue, jossa on mahdollista pelailla tai järjestää puistojumppia.

Havainnekuva: Näkymä puistoakselilta kohti Aarretoria
Havainnekuva puistosta.

Koirapuisto ei toteudu

Aiemmin puistosuunnitelmassa mukana ollut koirapuisto ei tule toteutumaan suunnitellusti. Koirapuisto on poistettu suunnitelman nähtävillä olon jälkeen, koska koirapuistoa ei ole toteutettavissa alueelle siten, ettei se häiritsisi liiallisesti asutusta. Nähtävillä oloaikana suunnitelmaan jätettiin muistutus, jossa huomautettiin, että koirapuisto olisi vain muutaman kymmenen metrin päässä lähimmästä asutuksesta.

Puiston lounaisosaan tullaan rakentamaan erikokoisia viljelypalstoja kuntalaisten käyttöön. Viljelypalstat antavat mahdollisuuden myös Nikkilän keskustassa asuville nauttia omasta kasvimaasta. Viljelypalstojen läheisyydessä tulee olemaan vesiliitäntä kastelua varten kesäisin ja paikka puutarhatyökalujen säilytykseen. Viljelypalstojen läheisyyteen Uudensillantien toiselle puolelle tulee myös pysäköintialue.

Puistoalueen kasvillisuus tulee olemaan pääosin puita, muun muassa kukkivia omenapuita ja tammia. Toisinaan tulvivan joen rannalle tulee tervaleppää, joka kestää myös tulvan alle jäämisen. Viheralue aivan joen vieressä on suunniteltu luonnonmukaiseksi kukkivaksi niityksi, joka myös vahvistaa ja luo kulttuurimaisemailmettä. Rantaniitty myös suojaa Sipoonjokea ja joen meritaimenkantaa.

Lisätietoja:

Puutarhuri Kari Ojamies, Sipoon kunta, puh. 050 554 4536, kari.ojamies@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
14.05.2019