< Ajankohtaista
19.08.2019

Sipoon kunta kunnostaa Brobölen patoa Sipoonjoessa

Sipoon kunta kunnostaa Brobölen patoa Sipoonjoessa
Brobölen patoon tehdään kunnostustöitä elokuun loppupuolella. Padon yhteyteen, kosken länsilaidalle on rakennettu kalatie 1990-luvun puolivälissä. Padon itäpäässä on vuotokohta, jonka takia kesällä ja syksyllä 2018 pienten virtaamien aikana patoaltaan vesi oli ajoittain yli puoli metriä padon harjan alapuolella. Tämä aiheutti reunojen sortumisvaaran noin viiden kilometrin pituisella patoaltaalla, ja kalatie jäi kokonaan kuivaksi.

Vuotokohta aiotaan nyt elokuussa korjata täyttämällä padon reunan yli syöpynyt uoma kiviaineksella. Samalla padossa oleva vuotava luukku tukitaan täyttämällä luukun kohta kiviaineksella. Tiivistämiseen käytetään maanrakennuskangasta, joka peitetään kivimateriaalilla pois näkyvistä. Padon kunnostustyössä ei puututa padon rakenteisiin eikä padon ylivirtaukseen aiheuteta muutoksia. Täyttöä ei tehdä yli padon harjakorkeuden, jotta tulvavirtaamat padolla eivät muutu.

Työn tavoitteena on palauttaa patoaltaan vedenpinta padon harjan tasolle, jolloin sortumavaara patoaltaan reunoilla poistuu, virtaus lakkaa syömästä ja sortamasta padon itäpuolista jyrkännettä ja kalatiehen virtaa jälleen vettä kaikissa olosuhteissa. Työn toteuttaa Sipoon kunnan katu- ja viheryksikkö. Kunnostustyö on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman vähäisen virtaaman aikana elokuun jälkipuoliskolla 2019. Koneellisen kunnostustyön arvioidaan kestävän 1–2 työpäivää.

Kunnostustyöstä johtuen joen pinta voi laskea jonkin verran, sillä työn suorittamisen ajaksi patoluukku joudutaan avaamaan.

Lisätietoja:
Kari Ojamies, kunnanpuutarhuri, kari.ojamies@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
19.08.2019