< Ajankohtaista
04.11.2019

Onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa?

Pohjavesialueilla ja vesistön sekä meren lähialueilla olevan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusimiseksi varattu siirtymäaika päättyi 31.10.2019. Tämä tarkoittaa sitä, että näillä alueilla olevat vanhanaikaiset jätevesijärjestelmät, tyypillisesti pelkät sakokaivot, tulisi nyt olla saatettuna nykyvaatimuksia vastaavalle puhdistustasolle.

–Ympäristövalvonnan suuntaa-antavan selvityksen mukaan jätevesiremontteihin on ryhdytty hitaanlaisesti ja monella uusimistoimet ovatkin vielä tekemättä. Ryhtiliikettä on nyt kuitenkin kesän jälkeen ollut näkyvissä paitsi neuvontapuheluiden myös jätevesijärjestelmän saneeraamista koskevien toimenpidelupahakemusten määrästä päätellen, Eeva Somerkoski kunnan ympäristövalvonnasta kertoo.

Määräajan päätyttyä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistys jatkaa maksuttoman jätevesineuvonnan antamista Sipoossa, kuten tähänkin asti. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen säännöllisillä valvontatoimilla pyritään myötävaikuttamaan lainsäädännön tavoitteiden toteutumiseen.

–Valvontatoimien tarkempi suunnittelu on vielä työn alla, mutta kunnan ympäristövalvonta tulee todennäköisesti valvomaan lainsäädännön noudattamista tarkastusten avulla. Kiinteistöt näihin tarkastuksiin valikoitunevat satunnaisotannalla siirtymäaika-alueiden sisältä. Valvontatoimien kautta kiinteistön haltija voi ensi alkuun saada kehotuksen jätevesienkäsittelynsä kuntoon saattamiseksi. Tarkastusten avulla muistutetaankin siten asukkaita lainsäädännön velvoitteista sekä kannustetaan siihen, että jätevesiremontteihin viimeinkin ryhdyttäisiin, Somerkoski kertoo.

On hyvä muistaa, että määräaikaan sidottu jätevesijärjestelmän saneeraamisvelvoite ei koske siirtymäaika-alueiden ulkopuolisia kiinteistöjä, eikä kohteita, joissa muodostuu vain vähäisiä määriä harmaita jätevesiä. Näilläkin tahoilla tulee kuitenkin olla täytettynä jätevesijärjestelmästä selvitys, joka säilytetään kiinteistöllä. Selvitystä ei siis tarvitse erikseen toimittaa ympäristövalvontaan.

Toimi näin, jos jätevesijärjestelmäsi on yhä uusimatta ja kiinteistösi on pohjavesi- tai ranta-alueella:

  1. Liity yleiseen viemäriverkostoon, jos se on alueellasi mahdollista.
  2. Jos viemäriverkostoon liittyminen ei ole mahdollista, hanki ammattitaitoinen suunnittelija ja hae toimenpidelupa jätevesijärjestelmän saneeraamiseksi.
  3. Saatuasi toimenpideluvan, hanki rakennusurakoitsija ja toteuta hanke luvan mukaisesti.

Lisätietoja:

Yleinen jätevesineuvonta: ympäristötarkastaja Eeva Somerkoski, puh. 050 381 6664, eeva.somerkoski@sipoo.fi
Toimenpideluvan hakeminen: Rakennusvalvonta (lupa-arkkitehdit)
Tiedustelut kunnan vesihuoltoverkoston laajentumisesta ja verkostoon liittymisestä: Sipoon Vesi (liitosasiantuntija)


Viimeksi muokattu
04.11.2019