< Ajankohtaista
24.02.2020

Sipoon sote-lausunto: Viisi aluetta olisi Uudellemaalle parempi malli turvaamaan palveluja kuin yhden alueen malli – mallit sisältävät taloudellisia riskejä

Uudellemaalle esitetty viiden itsehallintoalueen malli mahdollistaa paremmin tarpeenmukaisten ja riittävien palvelujen turvaamisen sipoolaisille kuin koko Uudenmaan kattava malli. Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole selvitetty eikä ole tiedossa, mitä malli tarkoittaa itsehallintoalueiden taloudelle, alueen kuntien taloudelle tai veronmaksajille, mikä on merkittävä riski Sipoon taloudelle. Näin todetaan Sipoon kunnan lausunnossa Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraporttiin. Sipoon valtuusto päätti lausunnosta tänään (24.2.2020).

Sipoon mukaan tässä vaiheessa valmistelua on mahdollista ottaa kantaa vain mallissa esitettyyn aluejakoon. Sipoon lausunnon mukaan Uudenmaan viiden alueen malli mahdollistaa kuntien ja alueiden erityispiirteiden huomioimisen ja antaa asukkaille paremmat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet kuin yhden alueen malli.

Uudistuksen taloudelliset riskit ovat tosin suuret. Keskeistä kokonaisratkaisun rahoituksessa on myös, miten uudistuksen jälkeen voimakkaasti kasvavat kunnat voivat turvata palveluidensa ja investointiensa rahoituksen ilman että joudutaan lisäämään kuntalaisten kokonaisveroastetta, kunta toteaa lausunnossaan. Kunnan mukaan ennen lopullista päätöstä on saatava selvitykset, mitä nämä riskitekijät ja erityisesti heikentyvä huoltosuhde merkitsevät sipoolaiselle ja itä-uusimaalaiselle veronmaksajalle.

Sipoo on kuitenkin jo aikaisemmin lausunut, että tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu. Sipoo ilmoittaa lausunnossaan katsovansa edelleen kuntapohjaisen ratkaisun olevan ensisijainen vaihtoehto.

–Mielestämme uusi hallintotaso on ainakin Uudellamaalla turhan byrokraattinen ja kallis, kunta toteaa lausunnossa.

Uusimaa-PKS-Helsinki erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteiseen jatkovalmisteluun mallia, joka pohjautuu itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan kattavaan HUS:iin. Siinä neljä itsehallintoaluetta ja Helsingin kaupunki järjestäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen. Myös erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti itsehallintoalueilla. HUS:in toissijaisesta järjestämisvastuusta säädettäisiin lailla.

Kunta varaa lausunnossaan oikeuden uuden lausunnon antamiseen, kunhan sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon kansallinen kokonaisratkaisu on selvinnyt. Sipoo korostaa myös, että kunnat tulisi ottaa mukaan kumppanina kansallisen uudistuksen jatkovalmisteluun.

Linkit:
Uudenmaan-PKS-Helsinki sote erillisratkaisun loppuraportti


Viimeksi muokattu
24.02.2020