< Ajankohtaista
27.02.2020

Söderkulla skolan tulevaa sijoituspaikkaa käsitellään kunnanhallituksessa

Tulevan Söderkulla skolan kiinteistön sijoituspaikaksi ehdotetaan Neiti Miilin tietä Söderkullassa, ja uuteen koulukiinteistöön ehdotetaan rakennettavaksi tilat Söderkulla skolalle ja kielikylpykoululle. Sipoon kunnanhallitus käsittelee ehdotusta Söderkulla skolan sijoituspaikasta ja rakennuksen koosta ja laajuudesta maanantaina 2.3.2020.

Söderkulla skola toimii tällä hetkellä Opintiellä väliaikaisissa tiloissa ja siirtyy syyslukukaudesta 2020 Sipoonlahden koulun kiinteistöön, kunnes uusi Söderkulla skolan kiinteistö valmistuu. Koulussa on noin 200 oppilasta esikoululaiset mukaan lukien ja oppilasmäärä on kasvanut vähitellen.

Koulun tulevaksi sijoituspaikaksi on selvitetty kahta vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on koulun rakentaminen Kompassikujalle ja toinen koulun rakentaminen Neiti Miilin tielle Sipoonlahden koulun läheisyyteen. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna molemmat sijainnit ovat yhtä hyviä, mutta ehdotuksen mukaan sijoituksesta Neiti Miilin tielle syntyisi useita synergiaetuja. Esimerkiksi Neiti Miilin tiellä Söderkulla skolan käytössä olisi valmiina monipuoliset liikuntapaikat ja koulu voisi käyttää samoja liikuntasalitiloja kuin Sipoonlahden koulu. Kompassikujan vaihtoehdossa koululle tulisi rakentaa oma liikuntasali.

Sijoituspaikan lisäksi rakennettavan koulun koosta ja laajuudesta on selvitetty useita vaihtoehtoja. Osassa vaihtoehdoista kouluun rakennettaisiin tilat myös kielikylpykoululle ja/tai kielikylpypäiväkodille. Tällä hetkellä Etelä-Sipoossa ei ole kielikylpykoulua, vaan kielikylpyesiopetuksessa olevat lapset joutuvat siirtymään kielikylpykouluun Nikkilään. Ehdotuksen mukaan kielikylpykoulun rakentaminen Söderkulla skolan yhteyteen olisi pedagogisesti hyvä ratkaisu ja antaisi oppilaille hyvät mahdollisuudet elää ruotsinkielistä arkea myös esimerkiksi välitunneilla.

Asiaa on käsitelty jo aiemmin muun muassa sivistysvaliokunnassa ja teknisessä valiokunnassa. Tekninen valiokunta päätyi ehdottamaan äänin 4-2, että Neiti Miilin tielle rakennetaan kolmisarjainen koulu siten, että siellä sijaitsevat Söderkulla skola, kielikylpykoulu ja -varhaiskasvatus olettaen, ettei Söderkulla skola tarvitse kaikkia tiloja. Sivistysvaliokunta päätti ehdottaa äänin 4-3, että uusi koulukiinteistö rakennetaan Kompassikujalle sisältäen kaksisarjaisen koulun, kielikylpykoulun ja -päiväkodin sekä oman liikuntasalin.

Kunnanhallitukselle ehdotetaan nyt, että kunnanhallitus päättäisi valita koulukiinteistön suunnittelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa rakennetaan tilat Söderkulla skolalle ja kielikylpykoululle Neiti Miilin tielle. Saatavien synergiaetujen lisäksi koulutilojen on laskettu olevan noin 1,5-2 miljoonaa euroa edullisemmat, jos ne sijoitettaisiin Neiti Miilin tielle.

Linkit:

Kunnanhallituksen kokouksen 2.3.2020 esityslista
Söderkulla skolan tarve- ja vaihtoehtoselvitys (pdf)


Viimeksi muokattu
27.02.2020
tagit: koulut